Věda a zahraničí

Kolmistrova, Pavla
Poslední změna: 01.02. 2018

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. - habilitace 2017

Autor habilitační práce: MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Postavení endoskopických metod v léčbě časných kolorektálních neoplázií
 
Habilitační obor: Vnitřní nemoci  
Pracoviště: Vítkovická nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Univerzita Ostrava, LF a FN Hradec Králové

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

12.4.2017  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

12.4.2017  
Datum uložení habilitační práce na web LF HK: 18.4.2017  
Datum zahájení řízení: 27.4.2017  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
6. 6. 2017
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Členové: prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
  prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
  prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
  prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.  
Oponenti: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. posudek
  doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D. posudek
  prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc. posudek
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                        
Stanovisko komise: stanovisko    
Datum habilitační přednášky: 5.12.2017  
       
Téma habilitační přednášky: Současné možnosti diagnostiky žlučových cest
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF HK: 5.12.2017  
Datum projednání na Kolegiu rektora UK: 29.1.2018  
Datum konání Vědecké rady UK: -  
Datum uložení habilitační práce do repozitáře UK: 12.12.2017  
       
Jmenování docentem od: 1.2..2018