Věda a zahraničí

Kolmistrova, Pavla
Poslední změna: 28.07. 2017

MUDr. Radim Brát, Ph.D. - habilitace 2016 - 2017

Autor habilitační práce: MUDr. Radim Brát, Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Použití kombinace chirurgických a endovaskulárních technik v léčbě rozsáhlých onemocnění hrudní aorty
Habilitační obor: Kardiochirurgie  
Pracoviště: Fakultní nemocnice Ostrava, Kardiochirurgické centrum

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

4.11.2016  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

4.11.2016  
Datum uložení habilitační práce do databáze: 5.11.2016  
Datum zahájení řízení: 10.11.2016  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
6.12.2016
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
Členové: prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D,
  doc. MUDr. Petr Němec, CSc.
  prof. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc.
  doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D.  
Oponenti: prof. MUDr. Jan Černý, CSc. posudek
  prof. MUDr. Jan Dominik, CSc. posudek
  doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc. posudek
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                     13.2.2017  
Stanovisko komise: stanovisko    
Datum dodání tématu habilitační přednášky: 5.3.2017  
       
Téma habilitační přednášky: Chirurgická léčba získaných vad mitrální chlopně
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF: 4.4.2017 Obhájeno
Datum projednání na Kolegiu rektora UK: 5.6.2017 Souhlas s jmenováním
Datum VR UK:    --  
     
       
Jmenování docentem od: 1.7.2017