Věda a zahraničí

Moravova, Marketa
Poslední změna: 09.04. 2019

MUDr. Tomáš Česák, Ph.D. - habilitace 2019

Autor habilitační práce: MUDr. Tomáš Česák, Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Chirurgická léčba nádorových onemocnění hypofýzy
 
Habilitační obor: Chirurgie  
Pracoviště: LF HK a FN HK, Neurochirurgická klinika

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

10.1.2019  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

10.1.2019  
Datum uložení habilitační práce do databáze: 9.4.2019  
Datum zahájení řízení: 17.1.2019  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
5.2.2019
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.
Členové: prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
  doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
 

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

  doc. MUDr. Andrej Šteňo, Ph.D., MPH  
Oponenti: prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D. posudek
  doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. posudek
  prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. posudek
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                     4.3.2019  
Stanovisko komise: stanovisko    
Datum dodání tématu habilitační přednášky: 10.1.2019  
       
Téma habilitační přednášky: Vývoj diagnostiky a léčby mozkových aneuryzmat
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF: 2.4.2019 Obhájeno 2.4.2019
Datum projednání na Kolegiu rektora UK:    
Datum VR UK: -  
     
       
Jmenování docentem od: