Věda a zahraničí

Kolmistrova, Pavla
Poslední změna: 08.01. 2018

MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. - habilitace 2017

Autor habilitační práce: MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Habilitační práce
Název habilitační práce :  Vliv fyzické zátěže na agregaci trombocytů u chronické obstrukční plicní nemoci
 
Habilitační obor: Vnitřní nemoci  
Pracoviště: Plicní klinika Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Datum odevzdání habilitační práce

v elektronické podobě

8.3.2017  

Datum:odevzdání  habilitační práce

v tištěné podobě:

8.3.2017  
Datum uložení habilitační práce do databáze: 8.3.2017  
Datum zahájení řízení: 16.3.2017  
Datum ustanovení komise:
/schválení na VR/
4.4.2017
       
Složení komise:    
Předseda: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Členové: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, CSc.
  prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
  prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
  prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.  
Oponenti: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. posudek
  prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. posudek
  prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. posudek
       
Datum odevzdání podepsaného stanoviska  /tištěná verze/:                                                     28. 6. 2017  
Stanovisko komise: stanovisko    
       
Téma habilitační přednášky: Inhalační léčba - adherence v reálné praxi
       
Datum konání přednášky na Vědecké radě LF HK: 3. 10. 2017 Obhájeno
Datum projednání na Kolegiu rektora UK: 13. 11. 2017  
Datum VR UK: -  
     
       
Jmenování docentem od: 1.12.2017