Věda a zahraničí


Poslední změna: 02.03. 2022

Informace pro uchazeče o habilitační a jmenovací řízení - postup při podávání žádosti

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem je zahajováno na návrh uchazeče/ uchazečky. Uchazeč/ uchazečka by se před podáním žádosti měl/ měla seznámit se Zákonem o VŠ, Řádem pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem UK, s Předpisy Univerzity Karlovy, upravujícími tato řízení, včetně Doporučených hledisek hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem.

Uchazeč/ uchazečka předloží tyto vyplněné a podepsané formuláře:
a dále všechny požadované přílohy (viz Návrh na zahájení řízení), včetně strukturovaného životopisu, potvrzení o délce a rozsahu pedagogické činnosti a v případě habilitačního řízení i habilitační práci v pěti výtiscích a v elektronické podobě v pdf formátu. Dokumentaci uchazeč/ uchazečka předloží Správnímu oddělení Lékařské fakulty v Hradci Králové k administrativní kontrole. Podklady jsou předkládány vždy ve dvojím vyhotovení.
V případě, že předložené materiály odpovídají požadavkům kladeným na profesory, resp. na docenty Lékařské fakulty v Hradci Králové, doporučí děkan fakulty řízení oficiálně zahájit.

Užitečné informace
 
 

Kalendář akcí

<červenec 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: