Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 19.12. 2013

Řízení ke jmenování profesorem 1999 - 2005

Údaje o řízení ke jmenování profesorem jsou zveřejňovány podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

Jméno
Pracoviště
Obor
Datum zahájení

Vědecká rada LF HK
Datum
Téma přednášky

Jmenován
profesorem

doc. MUDr. Zbyněk Straka, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta,
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze,
přednosta kardiochirurgické kliniky

kardiochirurgie
8. 6. 2004

5. 10. 2004 ve 14.00 hodin

Současnost a budoucnost koronární chirurgie

1. 11. 2005

doc. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.
Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové,
docentka ústavu radiobiologie a molekulární patologie

lékařská biofyzika
2. 12. 2003

8. 6. 2004 ve 13.00 hodin

Radiobiologie – koncepce vědecké práce a výuky

1. 5. 2005

doc. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
zástupce vedoucího katedry interních oborů

vnitřní nemoci
3. 6. 2003

2. 12. 2003 14:00 hodin

Milníky v hepatologii

1. 5. 2005

doc. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
docent kliniky gerontologické a metabolické

vnitřní nemoci
4. 2. 2003

3. 6. 2003 od 9:30 hodin

Hyperlipidémie a kardiovaskulární onemocnění

1. 6. 2004

doc. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
docent ústavu klinické imunologie a alergologie

lékařská imunologie
1. 4. 2003

3. 6. 2003 od 9:30 hodin

Imunitní systém – integrující tělní soustava; imunologie – integrující biomedicínský obor

1. 6. 2004

doc. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
zástupce přednosty kliniky gerontologické a metabolické

vnitřní nemoci
4. 6. 2002

15. 10. 2002 ve 14.00 hodin

Substráty a jejich využití při umělé výživě

1. 5. 2003

doc. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Masarykova Univerzita v Brně,
Lékařská fakulta,
přednosta Biofyzikálního ústavu

lékařská biofyzika
4. 6. 2002

3. 12. 2002 ve 14.00 hodin

Biofyzikální aspekty ultrazvukové kavitace

10. 11. 2003

doc. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
vedoucí katedry biofyziky a fyzikální chemie

lékařská biofyzika
4. 6. 2002

4. 2. 2003 ve 14.00 hodin

Kvantitativní a systémové metody v gerontologii

1. 6. 2004

doc. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
docent II. interní kliniky

vnitřní nemoci
15. 1. 2002

19. 3. 2002 ve 13.00 hodin

Enteroskopie: historie, současnost a perspektivy endoskopického vyšetřování tenkého střeva

1. 11. 2002

doc. MUDr. Václav MANDYS, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
3. lékařská fakulta v Praze,
přednosta ústavu patologie

patologie
24. 5. 2001

30. 10. 2001 ve 14.00 hodin

Postavení a úkoly patologie 2001

15. 5. 2002

doc. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
přednosta radiologické kliniky

radiologie

  10. 11. 2003

doc. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
vedoucí katedry biologie

obecná biologie
27. 9. 1999

9. 11. 1999 ve 14:00 hodin

Lékařská biologie na prahu nového milénia

17. 5. 2000

doc. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové,
přednosta ústavu sociálního lékařství

pedagogická psychologie

 

17. 5. 2000