Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 07.10. 2015

Řízení ke jmenování profesorem 2006 - 2010

Údaje o řízení ke jmenování profesorem jsou zveřejňovány podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

Jméno

Pracoviště

Obor

Název přednášky

Zahájení

Vědecká rada

LF UK

Vědecká rada UK

Jmenován

profesorem

Doc. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Kardiochirurgická klinika

Kardiochirurgie

Současný stav záchovných operací aortální chlopně.

14.12.2010 1. 2. 2011 30.06.2011 1. 2. 2012

doc. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Oční klinika

Oční lékařství

Pokroky v klinické elektroretinografii. 

26.10.2010

14.12.2010 30.06.2011 1. 2. 2012

doc. Ing. Alexander Čegan, CSc.

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra biologických a biochemických věd

Lékařská chemie a biochemie

Enzymy metabolismu mastných kyselin.

1. 6. 2010

14.12.2010 29.03.2012 20. 6.2012

doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Psychiatrická klinika LF a FN

Psychiatrie

Přínos současné genetiky pro poznání příčin a léčby duševních poruch.

6. 10. 2009 1.12.2009 25.03.2010 8.12.2010
doc. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2. interní klinika LF a FN

Vnitřní nemoci

Přítomnost a budoucnost digestivní endoskopie.

7. 4. 2009 6.10.2009 17.12.2009 8.12.2010

doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Katedra interních oborů

Vnitřní nemoci

Biomarkery a jejich využití v kardiologii.

7. 4. 2009 2.6.2009 26.11.2009 8.12.2010

doc. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Oční klinika

Oční lékařství

AlphaCor – umělá náhrada rohovky.

1. 4. 2008 3.6.2008 18.12.2008 18. 9. 2009
doc. MUDr. Jan Čáp, CSc.

LF UK v Hradci Králové, Katedra interních oborů

Vnitřní nemoci

Adenomy hypofýzy – od skalpelu ke konzervativní léčbě.

5. 2. 2008 1.4.2008 30.10.2008 2. 3. 2009
doc. MUDr. Jiří Horáček, CSc.

LF UK v Hradci Králové, Katedra interních oborů

Vnitřní nemoci

Štítná žláza v endokrinologii i mimo endokrinologii.

5. 2. 2008 1.4.2008 30.10.2008

2. 3. 2009

doc. MUDr. Jan Žižka, CSc.

LF UK v Hradci Králové, Radiologická klinika

Radiologie

 

19. 6. 2007

2.10.2007

 

27.03.2008 1. 11. 2008

doc. MUDr. Jan Peregrin, CSc.

3. LF UK v Praze, Radiodiagnostická klinika

Radiologie

Dlouhodobé klinické výsledky angioplastiky tepny transplantované ledviny u pacientů z let 1980-2004 (s přihlédnutím k vývoji intervenčních technik v tomto období).

6. 2. 2007

3.4.2007

 

13.12.2007

 

20. 5. 2008
doc. MUDr. Jiří Stulík, CSc.

LF UK v Hradci Králové, Ústav lékařské biochemie

Lékařská imunologie

 

5. 12. 2006 6. 2. 2007

13.12.2007

20. 5. 2008

doc. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.

2. LF UK v Praze, Oční klinika dětí a dospělých

Oční lékařství

Výuka vitreoretinální chirurgie za použití virtuálního simulátoru.

4. 4. 2006

3. 10. 2006

22. 2. 2007 5. 11. 2007

doc. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Fingerlandův ústav patologie

Patologie

Od prosektury k molekulární patologii, aneb: Quo vadis, pathologia?

7. 2. 2006 6. 6. 2006 14. 12. 2006 16. 4. 2007

doc. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Klinika onkologie a radioterapie

Vnitřní nemoci

Plasticita kmenových buněk a karcinogeneze.

13. 12. 2005

7. 2. 2006

25. 5. 2006 6. 11. 2006

doc. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, II. interní klinika

Vnitřní nemoci

Klinická onkologie jako součást vnitřního lékařství.

4. 10. 2005

13. 12. 2005

27. 4. 2006 6. 11. 2006

doc. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Ústav histologie a embryologie

Histologie a embryologie

Kmenová buňka jako klíčový element pro vznik a obnovu tkání.

7. 6. 2005

4. 10. 2005

15. 12. 2005 2. 5. 2006

doc. MUDr. Antonín Krajina, CSc.

LF UK v Hradci Králové, Radiologická klinika

Radiologie

Endovaskulární léčba intrakraniálních aneuryzmat.

7. 12. 2004

1. 2. 2005

6. 10. 2005 2. 5. 2006