Věda a zahraničí


Poslední změna: 13.11. 2017

Řízení ke jmenování profesorem 2011-2016

Údaje o řízení ke jmenování profesorem jsou zveřejňovány podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

Jméno

Pracoviště

Obor

Název přednášky

Zahájení

Vědecká rada
LF UK

Vědecká rada UK

Jmenován

profesorem

doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

FaF UK v Hradci Králové

Katedra biologických a lékařských věd

Histologie a embryologie

Tkáňové a solubilní biomarkery ve vztahu ke kardiovaskulární patologii
– koncepce vědecké práce a výuky

3.03.2016 6.12.2016 23.2.2017 19.6.2017
doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
LF UK v Hradci Králové,
Ústav klinické biochemie a diagnostiky
Klinická biochemie

Koncepce vědecké práce a výuky v klinické biochemii a současné možnosti analýzy nukleových kyselin

1.12.2015 5.4.2016 20.10.2016 19.6.2017

doc. MUDr. Frederik Raiskup, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové
Oční klinika

Oční lékařství
Transplantologie předního segmentu oka - koncepce vědecké práce a výuky v oftalmologii 

3.09.2015 1.12.2015 25.2.2016 17.5.2016

doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové,
Ústav lékařské farmakologie

Lékařská farmakologie

Koncepce vědecké práce a výuky ve farmakologii - význam studia eliminačních procesů

19.09.2013 4.02.2014 29.5.2014 19.9.2014

doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Fakulta chemicko-technologická UPa, Katedra biologických a biochemických věd

Lékařská imunologie

Imunopatogeneze neurodegenerativních onemocnění; jak ovlivňuje hledání nových biomarkerů koncepci vědecké práce a výuky v lékařské imunologii

5.09.2013 3.12.2013 29.05.2014 19.9.2014

doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové,
IV. interní hematologická klinika
 

Vnitřní nemoci

Současná koncepce vědy a výuky v onkohematologii

14.03.2013 4.06.2013 31.10.2013 1.03.2014

doc. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Kardiochirurgická klinika

Kardiochirurgie

Kardiochirurgie 21. století – koncepce vědecké práce a výuky

15.11.2012  2.01.2013 26.09.2013 1.03.2014

doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Klinika kardiologie

Vnitřní nemoci

Koncepce vědecké práce a výuky – Evoluce srdečních katetrizací a intervenční kardiologie.

  1.03.2012  4.12.2012 30.05.2013 1.03.2014

doc. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.

LF UK v Hradci Králové, Neurochirurgická klinika

Chirurgie

Pokroky v léčbě páteřních metastáz, koncepce vědecké práce a výuky v neurochirurgii.

19.01.2012

 4.12.2012 30.05.2013 1.03.2014

doc. MUDr. Jan Harrer, CSc.

LF UK v Hradci Králové, Kardiochirurgická klinika

Kardiochirurgie

Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční – edukace v koronární chirurgii.

19.01.2012  3.04.2012

29.11.2012

11.06.2013

doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc.

LF UP v Olomouci, Oční klinika

Oční lékařství

Vývoj léčby venózních okluzí v oftalmologii – koncepce vědecké práce a výuky.

  5.01.2012  5.06.2012 31.01.2013 11.06.2013

doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Ústav lékařské biologie a genetiky

Lékařská biologie

Koncepce vědecké práce a výuky v oboru Lékařská biologie.

22.12.2011  5.06.2012 31.01.2013 11.06.2013

doc. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, Ústav lékařské biochemie

Lékařská chemie a biochemie

Koncepce budoucího výzkumu a výuky lékařské biochemie ve světle nových poznatků z patobiochemie buňky.

22.12.2011  2.10.2012 28.03.2013 1.03.2014

doc. MUDr. Miloslav Pleskot, CSc.

LF UK v Hradci Králové, I. interní kardioangiologická klinika

Vnitřní nemoci

Koncepční a vědecké trendy v akutní kardiologii – náhlá srdeční smrt.

  1.09.2011  7.02.2012  28.6.2012 16.11.2012

doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

LF UK v Plzni, Klinika zobrazovacích metod

Radiologie

Koncepce a současné trendy užití zobrazovacích metod v diagnostice gynekologických onemocnění.

  6.12.2011  3.04.2012 1.11.2012 11.06.2013

doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

LF UK v Plzni, Klinika zobrazovacích metod

Radiologie

Koncepce diagnostického zobrazení nádorů mozku na molekulární úrovni.

  6.12.2011  5.06.2012 31.01.2013 11.06.2013

doc. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.

LF Olomouc, Kardiochirurgická klinika

Kardiochirurgie

Koncepce vědecké práce a výuky v kardiochirurgii.

  4.10.2011  6.12.2011  4.10.2012 16.11.2012

doc. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.

3. LF UK v Praze, Oddělení molekulární biologie a patologie buňky

Lékařská imunologie

Fetální mikrochimérismus - implikace pro koncepci  mezioborové spolupráce lékařské imunologie    a reprodukční  medicíny.

  5.4.2011  7.6.2011  1.03.2012

20.6.2012

doc. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.

LF UK v Hradci Králové, II. interní klinika

Vnitřní nemoci

Koncepce vědecké práce a výuky v gastroenterologii.

  1.2.2011  5.4.2011  3.11.2011  1.2.2012