Věda a zahraničí

Kolmistrova, Pavla
Poslední změna: 21.06. 2019

Jmenování profesorem 2017 - 2022

Údaje o řízení ke jmenování profesorem jsou zveřejňovány podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

Jméno

Pracoviště

Obor

Název přednášky

Zahájení

Vědecká rada
LF HK

Vědecká rada UK

Jmenován

profesorem

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
Chirurgická klinika LF HK a FN HK
Chirurgie
Patofyziologie operačního traumatu a perioperační péče
31.1.2019 4.6.2019    
doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF HK a FN HK
Lékařská imunologie
Zánět jako integrující reakce těla, imunologie jako integrující součást medicíny
8.11.2018 5.2.2019 25.4.2019  
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV
Radiologie
Zobrazovací metody v radioterapii
7.6.2018 řízení zastaveno    
doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika LF HK a FN HK
Kardiochirurgie
Proměny kardiochirurgie: staré nemoci, nové výzvy
15.3.2018 5.6.2018 18.10.2018 23.5.2019
doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
LF a FN Hradec Králové, Psychiatrická klinika
Psychiatrie
Tělesné zdraví u pacientů se závažnými duševními poruchami
 
26.10.2017 6.2.2018 26.4.2018 5.12.2018
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
LFa FN Hradec Králové
Urologická klinika
 
Chirurgie
Uro-onkologie, současný stav a koncepce výuky
 
8.6.2017 5.12.2017 22.3.2018 5.12.2018
doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D
IV. interní hematologická klinika LFa FN Hradec Králové

Vnitřní nemoci

Medicína založená na důkazech: Význam pro koncepci vědecké práce v hematologii

25.5.2017 2.4.2019    

doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

LF a FN Hradec Králové, Fingerlandův ústav patologie

Patologie

Nádory hlavy a krku pohledem 21. století - koncepce vědecké práce a výuky v patologii

27.4.2017 3.10.2017 14.12.2017 14.6.2018