Věda a zahraničí

Kolmistrova, Pavla
Poslední změna: 18.10. 2019

Jmenování profesorem 2017 - 2022

Údaje o řízení ke jmenování profesorem jsou zveřejňovány podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

Jméno

Pracoviště

Obor

Název přednášky

Zahájení

Vědecká rada
LF HK

Vědecká rada UK

Jmenován

profesorem

doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika LF HK a FN HK
Vnitřní nemoci
Transplantace hematopoetických buněk a její budoucnost z pohledu koncepce vědecké práce a výuky v daném oboru
 
20.6.2019      
doc. MUDr. Michaela Admacová, Ph.D.
Ústav fyziologie LF HK
Fyziologie
Markery kardiovaskulárního poškození v základním a translačním výzkumu
12.9.2019      
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie LF HK
Patologická fyziologie
Koncepce patofyziologie jako integrujícího medicínského oboru
25.4.2019 1.10.2019    
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
Chirurgická klinika LF HK a FN HK
Chirurgie
Patofyziologie operačního traumatu a perioperační péče
31.1.2019 4.6.2019    
doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF HK a FN HK
Lékařská imunologie
Zánět jako integrující reakce těla, imunologie jako integrující součást medicíny
8.11.2018 5.2.2019 25.4.2019  
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV
Radiologie
Zobrazovací metody v radioterapii
7.6.2018 řízení zastaveno    
doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika LF HK a FN HK
Kardiochirurgie
Proměny kardiochirurgie: staré nemoci, nové výzvy
15.3.2018 5.6.2018 18.10.2018 23.5.2019
doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
LF a FN Hradec Králové, Psychiatrická klinika
Psychiatrie
Tělesné zdraví u pacientů se závažnými duševními poruchami
 
26.10.2017 6.2.2018 26.4.2018 5.12.2018
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
LFa FN Hradec Králové
Urologická klinika
 
Chirurgie
Uro-onkologie, současný stav a koncepce výuky
 
8.6.2017 5.12.2017 22.3.2018 5.12.2018
doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D
IV. interní hematologická klinika LFa FN Hradec Králové

Vnitřní nemoci

Medicína založená na důkazech: Význam pro koncepci vědecké práce v hematologii

25.5.2017 2.4.2019 26.9.2019  

doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

LF a FN Hradec Králové, Fingerlandův ústav patologie

Patologie

Nádory hlavy a krku pohledem 21. století - koncepce vědecké práce a výuky v patologii

27.4.2017 3.10.2017 14.12.2017 14.6.2018