Věda a zahraničí

Kolmistrova, Pavla
Poslední změna: 02.06. 2021

Jmenování profesorem 2017 - 2022

Údaje o řízení ke jmenování profesorem jsou zveřejňovány podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

Jméno

Pracoviště

Obor

Název přednášky

Zahájení

Vědecká rada
LF HK

Vědecká rada UK

Jmenován

profesorem

doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Stomatologická klinika LF a FN Plzeň
Stomatologie 1.6.2021      
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D.
Chirurgická klinika LF HK a FN HK
Chirurgie
Chirurgická léčba karcinomu rekta
18.6.2020 1.12.2020 27.5.2021  
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Radiologická klinika 3.LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Radiologie
Gadoliniové kontrastní látky: minulost a součastnost
7.5.2020 6.10.2020 25.3.2021  
doc. MUDR. Darina Kohoutová, Ph.D.
II. interní gastroenterologická klinika LF a FN Hradec Králové
Vnitřní nemoci
Cysty pankreatu
(Příklad personalizované medicíny v koncepci vědecké práce a výuky v oboru Vnitřní nemoci)
26.3.2020 7.7.2020 26.11.2020  
doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.
Oddělení farmakologie a imunoterapie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i., Brno
Lékařská imunologie
Moderní rekombinantní vakcíny, biokompatibilní nosiče na bázi nanočásti a molekulární adjuvans
30.1.2020 2.6.2020 17.12.2020  
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika LF HK a FN HK
Vnitřní nemoci
Transplantace hematopoetických buněk a její budoucnost z pohledu koncepce vědecké práce a výuky v daném oboru
 
20.6.2019 3.12.2019 28.5.2020 15.12.2020
doc. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D.
Ústav fyziologie LF HK
Fyziologie
Markery kardiovaskulárního poškození v základním a translačním výzkumu
12.9.2019 3.12.2019 28.5.2020 15.12.2020
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie LF HK
Patologická fyziologie
Koncepce patofyziologie jako integrujícího medicínského oboru
25.4.2019 1.10.2019 27.2.2020 17.6.2020
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
Chirurgická klinika LF HK a FN HK
Chirurgie
Patofyziologie operačního traumatu a perioperační péče
31.1.2019 4.6.2019 19.12.2019 17.6.2020
doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF HK a FN HK
Lékařská imunologie
Zánět jako integrující reakce těla, imunologie jako integrující součást medicíny
8.11.2018 5.2.2019 25.4.2019 28.11.2019
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV
Radiologie
Zobrazovací metody v radioterapii
7.6.2018 řízení zastaveno    
doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika LF HK a FN HK
Kardiochirurgie
Proměny kardiochirurgie: staré nemoci, nové výzvy
15.3.2018 5.6.2018 18.10.2018 23.5.2019
doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
LF a FN Hradec Králové, Psychiatrická klinika
Psychiatrie
Tělesné zdraví u pacientů se závažnými duševními poruchami
 
26.10.2017 6.2.2018 26.4.2018 5.12.2018
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
LFa FN Hradec Králové
Urologická klinika
 
Chirurgie
Uro-onkologie, současný stav a koncepce výuky
 
8.6.2017 5.12.2017 22.3.2018 5.12.2018
doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D
IV. interní hematologická klinika LFa FN Hradec Králové

Vnitřní nemoci

Medicína založená na důkazech: Význam pro koncepci vědecké práce v hematologii

25.5.2017 2.4.2019 26.9.2019 28.11.2019

doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

LF a FN Hradec Králové, Fingerlandův ústav patologie

Patologie

Nádory hlavy a krku pohledem 21. století - koncepce vědecké práce a výuky v patologii

27.4.2017 3.10.2017 14.12.2017 14.6.2018