Věda a zahraničí

LFUK-HK-horkahan
Poslední změna: 15.10. 2021

Vyhlášení VES 2022 - 2023 COVID - AZV

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (dále jen "Program"), konkrétně Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR (dále jen „Podprogram 3“).
 
Termín pro předání návrhů žádostí na Grantové a zahraniční oddělení Lékařské fakulty byl stanoven na 15. listopadu 2021 do 12:00 hod.
 
Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně na stránkách MZ ČR http://www.azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2022-2023-podprogram, jedná se o interaktivní PDF formuláře (MZ22-ZadostMZ22-Zadost-S).
MZ upozorňuje uchazeče, že pro tuto veřejnou soutěž nebude využita aplikace ISVP, která je využívána u standardních veřejných soutěží AZV.
Žádost musí být vyplněna podle návodu v zadávací dokumentaci. K dispozici jsou manuály viz přílohy.

U všech projektů, které zahrnují zkoumání nemocných či zdravých osob, resp. pokusy na zvířatech, musí být přiloženo vyjádření etické komise, resp. odborné komise na ochranu zvířat proti týrání. Nejzazší termíny pro odeslání podkladů k žádostem jednotlivým komisím:
 
  • Etická komise FN HK – do 28. října 2021 do 12:00 hod.
 

Pokud budete mít zájem o podání projektu do této soutěže, kontaktujte co nejdříve Grantové a zahraniční oddělení LF HK.

Před podáním žádostí doporučujeme alespoň jednu konzultaci ekonomiky projektu (Ing. Eva Macourková), konzultaci osobních nákladů (Ladislava Pohlová) a konzultaci formálních náležitostí a příloh projektu na GZO (Hana Horká).

V případě projektu, kde bude mít Lékařská fakulta v Hradci Králové dalšího spolupříjemce, je nutné zajistit doklady prokazujících způsobilost za jeho instituci
(dle Zadávací dokumentace).
 
Ke každému návrhu projektu přikládá navrhovatel z řad Lékařské fakulty v Hradci Králové dle Příkazu děkana č. 2/2012-13 vyplněné formuláře Souhlas s účastí podřízeného zaměstnance na vědecko výzkumném, výukovém nebo jiném projektu a Prohlášení žadatele společně se zajištěným souhlasem členů řešitelského kolektivu s účastí na řešení grantového projektu uvedené v příloze. Formuláře jsou součástí Příkazu děkana č. 2/2012-13.

Věnujte pozornost všem informacím na webu MZ ČR a AZV.
 

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: