Věda a zahraničí

LFUK-HK-horkahan
Poslední změna: 17.05. 2022

Vyhlášení VES 2023 - AZV

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2022 – 2025.
 
Termín pro předání návrhů žádostí na Grantové a zahraniční oddělení Lékařské fakulty byl stanoven na 21. června 2022 do 12:00 hod.
 
Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci vytvořené Agenturou zdravotnického výzkumu MZ  České republiky. 
 
U všech projektů, které zahrnují zkoumání nemocných či zdravých osob, resp. pokusy na zvířatech, musí být přiloženo vyjádření etické komise, resp. odborné komise na ochranu zvířat proti týrání. Nejzazší termíny pro odeslání podkladů k žádostem jednotlivým komisím:
 
  • Etická komise FN HK – do 2. června 2022 do 12:00 hod.
 

Pokud budete mít zájem o podání projektu do této soutěže, kontaktujte co nejdříve Grantové a zahraniční oddělení LF HK.

Před podáním žádostí doporučujeme alespoň jednu konzultaci ekonomiky projektu (Ing. Eva Macourková), konzultaci osobních nákladů (Ing. Iveta Uncajtíková) a konzultaci formálních náležitostí a příloh projektu na GZO (Hana Horká).

V případě projektu, kde bude mít Lékařská fakulta v Hradci Králové dalšího spolupříjemce, je nutné zajistit doklady prokazujících způsobilost za jeho instituci
(dle Zadávací dokumentace).
 
Ke každému návrhu projektu přikládá navrhovatel z řad Lékařské fakulty v Hradci Králové dle Příkazu děkana č. 2/2012-13 vyplněné formuláře Souhlas s účastí podřízeného zaměstnance na vědecko výzkumném, výukovém nebo jiném projektu a Prohlášení žadatele společně se zajištěným souhlasem členů řešitelského kolektivu s účastí na řešení grantového projektu uvedené v příloze. Formuláře jsou součástí Příkazu děkana č. 2/2012-13.
 
Pozorně proto prostudujte Zadávací dokumentaci.
 
Bližší informace 

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: