Věda a zahraničí

Silberova, Aneta
Poslední změna: 13.03. 2017

Nový projekt 2017

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové získala pro rok 2017 nový projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy. 

 

Jedná se o řešitele:

Číslo projektu Řešitel Název projektu
460217 MUDr. Petr Krůpa Experimentální léčba glioblastomu multiforme termoablací za použítí superparamagnetických nanočástic nesoucích doxorubicin
 

 

Kompletní výsledky naleznete zde.

 

Řešiteli srdečně blahopřejeme k úspěchu.

 

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.