Věda a zahraničí

LFUK-HK-horkahan
Poslední změna: 13.08. 2021

Vyhlášení vnitřní soutěže GA UK 2022

Soutěž byla vyhlášena formou Opatření rektora č. 31/2021.

Soutěž byla vyhlášena za obdobných podmínek jako v roce loňském. Zůstává limitace počtu podávaných přihlášek v roli hlavního řešitele. Mezi další podmínky patří stvrzení žadatele před podáním projektu o vytvoření publikace s dedikací projektu GA UK, která bude přijatá do tisku. V případě sekce C (lékařské vědy) se musí jednat o publikaci v impaktovaném časopise. Zároveň žadatel o projekt bere na vědomí, že pokud dochází k tematické návaznosti na končící, probíhající či jiný navrhovaný projekt, je třeba tuto skutečnost uvést v Anotaci projektu a vysvětlit na závěr kapitoly Současný stav poznání.

Pravidla pro podávání grantu.

1. 10. 2021 - otevření aplikace pro podávání přihlášek nových projektů, žádostí o pokračování a závěrečných zpráv.

Přihlášku nového projektu může podat student zapsaný na univerzitě a studující ve standardní době v doktorském studijním programu nebo v magisterském studijním programu. Přihlášky nových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z http://www.cuni.cz/, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“, nebo přímo na adrese webových aplikací Univerzity Karlovy http://is.cuni.cz/webapps/.

Před podáním přihlášky projektu na fakultu je třeba projekt formou elektronické aplikace odeslat k odsouhlasení školiteli (vedoucímu doktorské práce), který musí mít také aktivní přístup do webové aplikace GAUK prostřednictvím vstupního čísla a hesla. Po úspěšném podání přihlášky pomocí webové aplikace již není nutné přihlášku tisknout a podepisovat.

V případě, že nejste zaregistrováni v informačním systému UK, budete tak muset učinit. Každoročně dochází k problémům s přihlášením do webové aplikace, proto prosím dbejte na včasné zajištění platného studentského identifikačního čísla a hesla pro vstup do webové aplikace GAUK, jak pro Vás tak i pro vedoucího projektu. V případě, že výše uvedené údaje nemáte nebo nefungují, obdržíte nové na výdejním centru studijních průkazů na koleji Na Kotli.

Všechny přihlášky projektů musí být elektronicky odeslány na RUK nejpozději 11. listopadu 2021. Předtím musí proběhnout kontrola všech přihlášek po stránce věcné, formální i ekonomické (Vaše dotazy směřujte následovně: mzdová problematika – Ladislava Pohlová a Martina Hloušková, ekonomické aspekty – pí. Ing. Eva Macourková. případně pí. Hana Horká).
Z tohoto důvodu je uzávěrka pro podání definitivní verze přihlášek na naší fakultě stanovena na pondělí 8. listopadu 2021 do 24.00 hodin!!! Po této hodině již nebudete mít přístup do webové aplikace.

V případě, že budete mít o podání projektů zájem, je nutná konzultace Vašeho projektu s předstihem s Grantovým oddělením LFHK.

Pokud bude zájem, je možnost konzultace s proděkanem pro doktorské studijní programy prof. Kaškou na téma "Sepisování žádosti o grantovou podporu u GA UK a jeho úskalí" dle osobní dohody e-mailem.

Věříme, že možnost přihlásit se do soutěže o grantovou podporu využije co nejvíce studentů 2. a 3. ročníku DSP.

Před zahájením vyplňování přihlášky prostudujte pečlivě podmínky a závazné předpisy na webových stránkách univerzity.

Přeji Vám hodně úspěchů.

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: