Věda a zahraničí

LFUK-HK-dohnalve
Poslední změna: 13.10. 2016

Sběr projektových záměrů

Vážení,

dovolujeme si Vás vyzvat v rámci aktualizace Akčního plánu ke Strategii inteligentní specializace Královéhradeckého kraje na období 2016 – 2017 a v rámci plánované aktualizace Strategického plánu rozvoje UK k předkládání Vašich nápadů nebo námětů, které by mohly být zpracovány do budoucích projektů v rámci programů OP VVV nebo Horizont 2020.

Předkládané záměry musí být v souladu s Dlouhodobým záměrem UK a se Strategií inteligentní specializace Královéhradeckého kraje – posouzení vhodnosti můžeme provést společně na GZO.

V případě nových námětů kontaktujte, prosím, pracovníky GZO telefonicky nebo emailem: opvvv@lfhk.cuni.cz 
Sběr námětů pro Akční plán kraje má uzávěrku již 20/10, ale s Vašimi náměty nás je možné kontaktovat i kdykoliv po tomto termínu.