Věda a zahraničí

LFUK-HK-horkahan
Poslední změna: 10.10. 2018

EEA grants - 1. výzva

Vyhlášení 1. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 31. srpna 2018 první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.
 

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (dále jen “donorské státy”) a Českou republikou. 
Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Žádosti je nutné předkládat v angličtině a on-line prostřednictvím IS CEDR.

Celkový objem finančních prostředků pro 1. Otevřenou výzvu činí přibližně 6 406 000 Kč (250 000 EUR).

Úplný text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce ke stažení na této stránce.