Věda a zahraničí

Global Administrator
Poslední změna: 10.03. 2016

Vědecká setkání

Vědecké konference Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové jsou každoročně pořádány od roku 1996.


Výzkumné aktivity studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia jsou prezentovány na studentských konferencích.

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové spolu s Fakultní nemocnicí Hradec Králové pořádají mezinárodní konference studentů DSP lékařských a farmaceutických škol.

 

Informace o dalších vědeckých setkáních pořádaných Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové (Sjezdy, sympozia, ...) zajišťují pořádající pracoviště.

 

ČLS JEP – aktivity sekcí a poboček České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové.