Věda a zahraničí

Altmannova, Ivana
Poslední změna: 11.09. 2018

492. plenární zasedání ČLS JEP

Fyziologická sekce České lékařské společnosti J. Ev. Purkyně v Hradci Králové
 a
pobočka Československé biologické společnosti v Hradci Králové
 
 
V á s   z v o u   n a
 
 
492.  P L E N Á R N Í    Z A S E D Á N Í,
 
 
které se koná ve středu dne 26. září 2018 ve 14.00 hodin ve Velké posluchárně budovy teoretických ústavů Lékařské fakulty UK, Šimkova 870, Hradec Králové
 
 
 
Program:
  
 
Dr. Jordi Muntané:       Department of Surgery, Faculty of Medicine,
                                       University of Seville, Spain

 
 
 
Molecular characterization of autophagic and apoptotic signaling
induced by sorafenib in liver cancer cells
                       
45 min
 
 
 
 
  
 
Prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc.                  Prof. MUDr. Z. Červinková, CSc.
 pobočka Čs. biologické společnosti                         předsedkyně fyziologické sekc