Věda a zahraničí

Global Administrator
Poslední změna: 19.12. 2018

Vědecké konference LF a FN

Řadu let pořádané Vědecké konference Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové prezentují výsledky grantů a výzkumných projektů, kde jsou obě organizace hlavním příjemcem finančních prostředků.

Na konferenci zaznívají ústní prezentace řešitelů, kteří ukončili své výzkumné úkoly v předešlém kalendářním roce.

Součástí konference jsou i vystavené plakátové příspěvky nejen ukončených, ale i projektů v řešení.

 

K prezentovaným grantům jsou publikovány stručné souhrny výsledků v angličtině.

 

Datum a místo konání konference

XXIII. vědecká konference Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové se uskuteční:

 

ve středu dne 23. ledna 2019

 

v budově Teoretických ústavů ve Velké posluchárně.