Věda a zahraničí

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 14.11. 2018

15. Mezinárodní lékařská postgraduální konference

Místo konání:                  Výukové centrum UK ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
Datum konání: 22. - 23. 11. 2018
Jednací jazyk: angličtina
Omezení: Aktivní účastníci jsou nominováni oslovenými fakultami. Není možné se přihlásit. Počet účastníků je limitován.
Podmínky aktivní účasti:
 • student doktorského studijního programu (nikoli absolvent), jemuž od absolvování prvního pregraduálního studia, ke dni zahájení konference, uplynulo nejvýše 10 let (absolvent z roku 2007 a později)
 • prezentace vlastní práce, příp. práce malého kolektivu s dominantním osobním podílem přednášejícího (musí být schopen obhajoby práce v diskusi)
Termín pro nominace: 1. října 2018
Jména a e-mailové adresy nejvýše dvou nominovaných studentů doktorských studijních programů pošlete co nejdříve na adresu conference@lfhk.cuni.cz
Začátek programu: 22. 11. 2018 v 10:30 hodin
Upozornění: Účastník zasláním své práce a potvrzením účasti na konferenci dává souhlas organizátorovi ke zveřejnění jeho práce na webu Lékařské fakulty (v online verzi Sborníku) a v tištěné podobě Sborníku. Online verze Sborníku bude na webu Lékařské fakulty vyvěšena nejpozději jeden týden před začátkem konference. Žádostem o vyjmutí práce nebude vyhověno.
PROGRAM
VĚDECKÝ PROGRAM
SBORNÍK
VÝSLEDKY
FOTOGRAFIE
 
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu

Informace pro aktivní účastníky:
 

Délka jedné prezentace je maximálně 15 min. Poté následuje 5 min diskuse.

 • Prezentace v programu Power Point musí být doručena organizátorům nejpozději jednu hodinu před zahájením jednání sekce. 

 • Tři nejlepší prezentace budou finančně oceněny.
 • Pro vydání sborníku (černobílý tisk) je požadováno stručné sdělení (nikoli           pouhé shrnutí). Podmínky znění sdělení naleznete zde:  Instrukce pro autory sdělení.  Termín pro doručení sdělení je nejpozději 8. října 2018 na adresu conference@lfhk.cuni.cz
 • Organizátor bude hradit náklady spojené s dopravou (letenky zahraničním účastníkům, jízdenky veřejných hromadných prostředků), stravováním, ubytováním, registrací na konferenci a účastí na společenských večerech jen aktivním účastníkům konference a členům mezinárodní poroty.
  Organizátor po dohodě s aktivními účastníky zajistí letenky/jízdenky do/z Hradce Králové a zašle je účastníkům.


Informace pro ostatní účastníky:
 
 • Ostatní účastníci se mohou konference zúčastnit, vstup je volný, omezený jen kapacitou jednacího sálu. Případné náklady na ubytování, stravování a dopravu si každý účastník hradí sám.
 • Je možné poskytnout služby v rozsahu poskytovaném aktivním účastníkům (s výjimkou ubytování). V tomto případě bude vybírán účastnický poplatek  2000,- Kč a je třeba se zaregistrovat do 13. 9. 2018 na conference@lfhk.cuni.cz nebo telefonicky na 495 816 134.
 • Na téže adrese a ve stejném termínu je možné požádat o pomoc při zajištění ubytování v Hradci Králové na dobu trvání konference.  Kontakt: 
Petra Malá
Studijní oddělení
Doktorské studijní programy
Lékařská fakulta v Hradci Králové
tel.:  +420 495 816 134
mobil: +420 773 748 479
E-mail: conference@lfhk.cuni.cz