Věda a zahraničí

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 08.09. 2022

19. mezinárodní lékařská Ph.D. konference (2022)

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat k účasti na mezinárodní konferenci studentů doktorských studijních programů
 
 
Hlavní podpora Speciálním vysokoškolským výzkumným grantem UK čís. 260546/2020
 
Konference je garantována
Její Magnificencí, rektorkou Karlovy univerzity v Praze Milenou Králíčkovou
a spectabilis, děkanem Lékařské fakulty v Hradci Králové Jiřím Manďákem.

 
 
Místo konání: Výukové centrum LF HK v areálu Fakultní nemocnice 
Datum konání: 24. – 25. 11. 2022
Termín přihlášek: 23. 9. 2022 (12:00 CET)
Začátek programu: 24. 11. 2022 v 9:00
Jednací jazyk:  Angličtina
Omezení: Aktivní účastníci jsou nominováni oslovenými lékařskými fakultami.
Není možné se přihlásit bez doporučení domovské instituce.
Počet účastníků je limitován. (Podrobnosti níže.)
Ubytování: Bude zajištěno pořadatelem

 
Podmínky aktivní účasti:     
 • Student doktorského studijního programu (nikoli absolvent), kterému od absolvování magisterského studia ke dni zahájení konference uplynulo nejvýše 10 let.
 • Prezentace vlastní výsledků vlastního výzkumného projektu disertační práce v sekci klinický nebo experimentální výzkum, příp. práce malého kolektivu s dominantním osobním podílem prezentujícího, který musí být schopen obhajoby prezentovaných údajů v diskusi.
 • Zaslání abstraktu v rozsahu, formě a termínu popsaném níže
 • Účastnit se mohou max. dva studenti z jedné lékařské fakulty s výjimkou studentů z LF v Hradci Králové.

Ocenění:
 • Nejlepší přednáška v každé sekci (1000 EUR)
 • Společná cena za nejlepší poster (800 EUR)
 • Cena aktivních účastníků konference z řad studentů – „Public Award“ (500 EUR)
  
Termín pro přihlášku/nominaci:  23. září 2022 (12:00 CET)


Jména a e-mailové adresy nejvýše dvou nominovaných studentů doktorských studijních programů z jedné lékařské fakulty s výjimkou LF v Hradci Králové posílejte na adresu
conference@lfhk.cuni.cz

GDPR:
Dle ustanovení § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, prosíme všechny zúčastněné o vyplnění příslušného GDPR formuláře
• aktivní účastník (prezentující Ph.D. student)
• vyzvaný odborník

Vyplněný formulář zašlete emailem na adresu conference@lfhk.cuni.cz.

UPOZORNĚNÍ:
Účastník zasláním abstraktu a potvrzením účasti na konferenci dává souhlas organizátorovi ke zveřejnění jeho práce na webu Lékařské fakulty (v online verzi Sborníku) a v tištěné podobě Sborníku, pokud bude rozhodnuto o jejím vydání. Online verze Sborníku bude zveřejněna nejpozději 15. listopadu 2022. Žádostem o vyjmutí práce nebude vyhověno.

Program:                     dle přijatých prezentací

Vědecký program:      dle přijatých prezentací
Sborník:                       pro každého aktivního účastníka (online)
Výsledky:                     vyhlášení cen 25. listopadu v 19 hodin
Foto:                             do týdne po skončení konference na webových stránkách

                                      lékařské fakulty

 
Hlavní organizátoři

Prof. Dr. Milan Kaška, MD, PhD
Prof. Martina Řezáčová, MD, PhD
Assoc. Prof. Jakub Radocha, MD, PhD
 
Informace pro aktivní účastníky:

 • Pro přijetí na konferenci a vydání sborníku je požadováno stručné sdělení formou abstraktu. Návod, jak vytvořit sdělení (abstrakt) naleznete v dokumentu Instructions for authors!!! Termín pro jeho doručení je nejpozději 23. 9. 2022 na adresu conference@lfhk.cuni.cz
 • Podle rozhodnutí organizačního výboru bude sestaven program prezentací formou přednášek nebo komentářů posteru s navazující diskusí.
 • Do 15. října bude přijatý aktivní účastník informován o formě své prezentace.
 • Doba prezentace přednáškou max. 10 min. a diskuse 5 min., prezentace u posteru 5 min. a diskuze 5 min.
 • Prezentace v programu Power Point musí být předána organizátorům nejpozději jednu hodinu před zahájením jednání sekce.
 • Organizátor bude studentům hradit náklady spojené se stravováním, ubytováním, registrací a účastí na společenských setkáních včetně prezentací pozvaných expertů, kterým bude hrazeno i cestovné, pokud se zúčastní konference osobně (možná je i jejich online účast).
Podrobnosti k abstraktu:  INSTRUCTIONS FOR AUTHORS


Informace pro ostatní účastníky:
 • Ostatní studenti a jejich školitelé se mohou konference zúčastnit s tím, že mají volný vstup, omezený jen kapacitou jednacího sálu. Případné náklady na ubytování, stravování a dopravu si takový účastník hradí sám.
 • Je možné poskytnout služby v rozsahu poskytovaném aktivním účastníkům. V tomto případě bude vybírán účastnický poplatek 2000,- Kč a je třeba se zaregistrovat do 31. 10. 2022 na conference@lfhk.cuni.cz
 • Na této adrese a ve stejném termínu je možné požádat o pomoc při zajištění ubytování v Hradci Králové po dobu trvání konference.
 
Kontakt:

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
proděkan pro DSP
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Šimkova 870
500 03 Hradec Králové
Czech Republic
E-mail: conference@lfhk.cuni.cz; kaskam@lfhk.cuni.cz

Rychlé odkazy

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: