Věda a zahraničí

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 27.04. 2022

19. mezinárodní lékařská Ph.D. konference (2022)

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat k účasti na mezinárodní konferenci studentů doktorských studijních programů

From bench to bedside in PhD Research Projects
 
Hlavní podpora Speciálním vysokoškolským výzkumným grantem UK čís. 260546/2020
 
Konference je garantována Její Magnificencí, rektorkou Karlovy univerzity v Praze Milenou Králíčkovou a spectabilis, děkanem Lékařské fakulty v Hradci Králové Jiřím Manďákem.

Datum konání:                      24. – 25. 11. 2022

Začátek programu:               24. 11. 2022 v 9:00

Jednací jazyk:                       Angličtina

Omezení:                               Aktivní účastníci jsou nominováni oslovenými lékařskými                                                     fakultami. Není možné se přihlásit bez doporučení                                                               domovské instituce. Počet účastníků je limitován.

Ubytování:                             Bude zajištěno pořadatelem


Podmínky aktivní účasti:     
 • Student doktorského studijního programu (nikoli absolvent), kterému od absolvování magisterského studia ke dni zahájení konference uplynulo nejvýše 10 let.
 • Prezentace vlastní výsledků vlastního výzkumného projektu disertační práce v sekci klinický nebo experimentální výzkum, příp. práce malého kolektivu s dominantním osobním podílem prezentujícího, který musí být schopen obhajoby prezentovaných údajů v diskusi.
 • Podle rozhodnutí organizačního výboru bude sestaven program prezentací formou přednášek nebo komentářů posteru s navazující diskusí.
 • Do 15. října bude přijatý aktivní účastník informován o formě své prezentace.
 • Účastnit se mohou max. dva studenti z jedné lékařské fakulty s výjimkou studentů z LF v Hradci Králové.

Ocenění:
 • Nejlepší přednáška v každé sekci (1000 EUR)
 • Společná cena za nejlepší poster (800 EUR)
 • Cena aktivních účastníků konference z řad studentů – „Public Award“ (500 EUR)


Termín pro přihlášku/nominaci:  23. září 2022 (12:00 CET)

Jména a e-mailové adresy nejvýše dvou nominovaných studentů doktorských studijních programů z jedné lékařské fakulty s výjimkou LF v Hradci Králové posílejte na adresu
conference@lfhk.cuni.cz

GDPR:
Dle ustanovení § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, prosíme všechny zúčastněné o vyplnění příslušného GDPR formuláře
• aktivní účastník (prezentující Ph.D. student)
• vyzvaný odborník

Vyplněný formulář zašlete emailem na adresu conference@lfhk.cuni.cz.

UPOZORNĚNÍ:
Účastník zasláním abstraktu a potvrzením účasti na konferenci dává souhlas organizátorovi ke zveřejnění jeho práce na webu Lékařské fakulty (v online verzi Sborníku) a v tištěné podobě Sborníku. Online verze Sborníku bude zveřejněna nejpozději 15. listopadu 2022. Žádostem o vyjmutí práce nebude vyhověno.

Program:                     dle přijatých prezentací

Vědecký program:      dle přijatých prezentací
Sborník:                       pro každého aktivního účastníka (online)
Výsledky:                     vyhlášení cen 25. listopadu v 19 hodin
Foto:                             do týdne po skončení konference na webových stránkách

                                      lékařské fakulty

 
Hlavní organizátoři


Prof. Dr. Milan Kaška, MD, PhD
Prof. Martina Řezáčová, MD, PhD
Assoc. Prof. Jakub Radocha, MD, PhD
 
Informace pro aktivní účastníky:
Doba prezentace přednáškou max. 10 min. a diskuse 5 min., prezentace u posteru 5 min. a diskuze 5 min.

 • Prezentace v programu Power Point musí být předána organizátorům nejpozději jednu hodinu před zahájením jednání sekce.
 • Pro vydání sborníku je požadováno stručné sdělení formou abstraktu. Návod, jak vytvořit sdělení (abstrakt) naleznete zde:Instructions for authors !!!  Termín pro jeho doručení je nejpozději 23. 9. 2022 na adresu confere nce@lfhk.cuni.cz
 • Organizátor bude studentům hradit náklady spojené se stravováním, ubytováním, registrací a účastí na společenských setkáních včetně prezentací pozvaných expertů, kterým bude hrazeno i cestovné, pokud se zúčastní konference osobně (možná je i jejich online účast).

Informace pro ostatní účastníky:
 • Ostatní studenti a jejich školitelé se mohou konference zúčastnit s tím, že mají volný vstup, omezený jen kapacitou jednacího sálu. Případné náklady na ubytování, stravování a dopravu si takový účastník hradí sám.
 • Je možné poskytnout služby v rozsahu poskytovaném aktivním účastníkům. V tomto případě bude vybírán účastnický poplatek 2000,- Kč a je třeba se zaregistrovat do 31. 10. 2022 na conference@lfhk.cuni.cz
 • Na této adrese a ve stejném termínu je možné požádat o pomoc při zajištění ubytování v Hradci Králové po dobu trvání konference.
 
Kontakt:

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
proděkan pro DSP
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Šimkova 870
500 03 Hradec Králové
Czech Republic
E-mail: conference@lfhk.cuni.cz; kaskam@lfhk.cuni.cz
 

Kalendář akcí

<červen 2022>
poútstčtsone
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: