Věda a zahraničí

Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 19.03. 2014

Sazamovy dny

Stomatologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové pořádají pravidelně Sazamův den.

Problematika přednášek je každoročně věnovaná aktuální stomatologické tématice a novým přístupům, postupům a materiálům ve stomatologii.

 

Stomatologická klinika - Sazamovy dny