Věda a zahraničí

Global Administrator
Poslední změna: 18.05. 2013

Dohody a spolupráce

Meziuniverzitní spolupráce

Účelem uzavírání meziuniverzitních dohod je podpora a prohloubení vědecké spolupráce v oblasti výzkumu a výuky mezi Univerzitou Karlovou v Praze a zahraniční univerzitou.

 

Tyto dohody podporují mobility studentů, doktorandů a vědecko-pedagogických pracovníků, vědecko-výzkumnou spolupráci na projektech, publikaci výsledků této činnosti a vědecká setkání ve formě konferencí, přednášek a seminářů, výměnu studijních materiálů a publikací.

 

Mezifakultní dohody

Fakulty nabízejí také výměnné zahraniční pobyty pro vědecko-pedagogické pracovníky a studenty na základě fakultních dohod, tj. smluv uzavřených mezi danou fakultou a zahraniční univerzitou.

 

Informace o fakultních dohodách poskytuje Grantové a zahraniční oddělení LF.