Věda a zahraničí

Global Administrator
Poslední změna: 25.09. 2018

ERASMUS

Univerzita Karlova (založena v roce 1348) se skládá ze 17 fakult, z nichž pět jsou fakulty medicíny. Tři z nich (1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta a 3. lékařská fakulta) se nacházejí v Praze, jedna je v Hradec Králové and jedna také v Plzni.

 

Lékařská fakulta v Hradci Králové (založena v roce 1945) je jednou z nejlepších českých univerzitních institucí. V českém jazyce nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium a v jazyce anglickém magisterské a vybrané doktorské studium. 

 

Program Erasmus je spolufinancován z dotací Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Program byl založen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi evropskými univerzitami. Naše fakulta je do programu zapojena od roku 1997.

 

Kurikula českých i anglických studijních programů jsou zcela paralelní a plně srovnatelné se současnou mezinárodní normou. Programy jsou akreditovány EU.