Věda a zahraničí

Global Administrator
Poslední změna: 07.02. 2019

ERASMUS

Univerzita Karlova (založena v roce 1348) se skládá ze 17 fakult, z nichž pět jsou lékařské fakulty. Tři z nich (1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta a 3. lékařská fakulta) jsou v Praze, jedna v Hradci Králové a jedna v Plzni.

 

Lékařská fakulta v Hradci Králové (založena v roce 1945) je jednou z nejlepších českých univerzitních institucí. V českém jazyce nabízí nelékařské bakalářské a lékařské magisterské i postgraduální doktorské studium, a v anglickém jazyce magisterské a ve vybraných oborech postgraduální doktorské studium. 

 

Program Erasmus je spolufinancován z dotací Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Program byl založen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi evropskými univerzitami. Naše fakulta se do programu Erasmus zapojila (spolu s 1. LF v Praze) jako první z českých lékařských fakult již v roce 1997.

 

Kurikula českých i anglických studijních programů jsou zcela paralelní a plně srovnatelné se současnou mezinárodní normou. Programy jsou akreditovány EU.