Věda a zahraničí


Poslední změna: 11.05. 2018

Erasmus Study

 • Nabízí studentům 2., 3., a 4. ročníkům MA studia a studentům DSP (doktorských studijních programů) možnost studovat 3 až 12 měsíců v zahraničí.
 • Student, který vyjede studovat v rámci Erasmu by měl zvládnout povinnosti daného ročníku, získat 15 (za 1 semestr), resp. 30 kreditů (za 2 semestry) a postoupit do dalšího ročníku. (V případě, že neodstuduje všechny povinné předměty daného ročníku, rozloží si ročník do 2 let v rámci ISP). 
 • Každý student by se měl snažit úspěšně v zahraničí absolvovat co nejvíce předmětů (pochopitelně, v rámci možností daných studijními plány zahraniční LF). Všechny absolvované předměty musí být zapsány v Transcript of Records (TR), který musíte po návratu co nejdříve předložit na Studijní oddělení (dále SO), pro urychlení administrace ohledně ukončení ročníku.
 • Po celou dobu pobytu v zahraničí zůstává studentem naši fakulty a na každý měsíc v zahraničí získá stipendium.
 • Po dobu výjezdu má student v SISu uvedeno V (student studuje v zahraničí) a proto nemá vygenerované předměty daného ročníku.
 • Splnění povinností lze do SISu zaznamenávat až po návratu ze zahraniční, kde se v SISu mění studijní stav na S (student studuje na mateřské univerzitě).
 • Student musí být nominován Výběrovou komisí a splnit podmínky výběrového řízení.
 

Podmínky výběrového řízení:

 • CV
 • motivační dopis
 • Vyberte si partnerskou univerzitu, kam byste chtěli jet projděte si jejich stránky s informacemi pro Erasmus incoming studenty a jejich sylaby pro sestavení stud. plánu.
 • Projděte si pokyny SO případné dotazy zodpoví vedoucí SO Ing. Faistová na schůzce Erasmu, která se uskuteční 27. března 2018 v 14:00 hod, v učebně U3 na LF. Pozor, účast na schůzce je povinná!
 • Vyjet na Erasmus můžete pouze v případě, že úspěšně uzavřete předchozí ročník.
 • Projděte si administrativní postup Erasmu: (platí pro Erasmus v roce 2018/19)
 • Zaregistrujte se v On-line registraci, přihlásit se můžete max. na 3 univerzity.
 • V případě, že počet zájemců převýší počet nabízených míst na dané zahraniční fakultě, přednost při výběru má student s vyšším počtem bodů.
 • Body získáte:
  • Za studijní prospěch dle tabulky HODNOCENÍ + body za některé další aktivity.
  • a za úroveň jazykových znalostí, kterou prokážete buď Certifikátem o zkoušce - min. požadovaná úroveň je B2 - příp. maturitním vysvědčením z dvojjazyčného gymnázia, nebo absolvujete jazykovou zkoušku organizovanou LF (v případě zájmu o zkoušku (i z více jazyků) zaškrtněte v přihlášce. Student DSP může doložit kopii indexu s potvrzenou AJ zkouškou.
  • zkouška z angličtiny – (přirazená ze zkouška pro IFMSA) probíhá každý rok v listopadu. Bližší informace
  • zkouška ze španělštiny -  po dohodě s  Ing. Pancířovou
  • zkokuška z němčiny -  zkoušející:  MUDr. Adlafová
  • z francouzštiny – zkoušející Mgr. Machačková