Věda a zahraničí


Poslední změna: 17.01. 2019

Erasmus Traineeship

 • Nabízí možnost vycestovat do zahraničí na 2 až 12 měsíců a uskutečnit si povinnou praxi 4. a 6. ročníku a to kdekoliv v zemích EU. Hlásit si může student magisterského studijního programu všeobecné lékařství stávajícího 3. a 5. ročníku a studenti DSP.
 • Po celou dobu Erasmu zůstává studentem naši fakulty a na každý měsíc v zahraničí získá stipendium.
 • Student musí být nominován Výběrovou komisí a splnit podmínky výběrového řízení.

Podmínky výběrového řízení:

 • CV
 • motivační dopis
 • DOLOŽIT znalost požadovaného jazyka v takovém rozsahu, aby v něm byl uchazeč schopen stážovat a komunikovat s pacienty. Student DSP může doložit kopii indexu s AJ zkouškou.
 • Doklad/E-mail potvrzující Vaše přijetí v zahraničí. Přijetí na klinice si musíte domluvit sami - odeslat stručný e-mail vedoucímu, přiložit motivační dopis, CV, navrhnout termín a požádat o Letter of Acceptance. Doporučuji nejprve oslovit již nasmlouvaná univerzitní pracoviště, které naleznete v on line registraci,. Pokud budete přijati na nesmluvní pracoviště (kdekoliv v zemích EU), bude nutné požádat na GZO o uzavření Erasmus dohody, kterou vložíme do on line registrace a až pak se zaregistrujete. Bez dohody a registrace není možné získat Erasmus stipendium.
 • Praxe musí být součástí Vašeho studijního plánu, tedy po návratu uznatelná na SO. Prosím projděte si pokyny SO případné dotazy zodpoví vedoucí SO Ing. Faistová na schůzce Erasmu, která se uskuteční ve čtvrtek 29. března 2019 v 14:45 hod, v posluchárně č. 1 zde na LF. Pozor, účast na schůzce je povinná!
 • Vyjet na Erasmus můžete pouze v případě, že úspěšně uzavřete předchozí ročník.
 • Projděte si administrativní postup Erasmu: (platí pro Erasmus v roce 2017/18)
 • Zaregistrujte se v on line registraci , přihlásit se můžete max. na 3 univerzity.
 • Délka praxe v zahraničí musí být min. 2 měsíce (tj.60 dní v on line aplikaci) a maximálně 12 měsíců a musí být ukončena nejpozději do 30. září aktuálního roku.
 • Potvrzení o přijetí (Letter of Acceptance) na Erasmus Traineeship dodejte na grantové a zahraniční odd nejpozději 2 měsíce před začátkem stáže.
 • Zájemce, prosím, vyplňte přihlášku a zašlete do 15. března aktuálního roku na grantové a zahraniční odd a to  i v případě, že o praxi v zahraničí v následujícím akademickým roce zatím jen uvažujete, abychom s Vámi počítali při rozdělování stipendia.