Věda a zahraničí

LFUK-HK-lochmaniv
Poslední změna: 06.04. 2022

MUDr.Pavel Póczoš, Ph.D.-Neurochirurgická klinika

Stáž na neurochirurgickém pracovišti Boloňské univerzity v rámci Programu mobility.
 
 
Vedle mobility studentů je jednou z klíčových aktivit evropského výměnného programu Erasmus+ i mobilita zaměstnanců jak akademických, tak i neakademických. Tahle forma internacionalizační strategie Univerzity Karlovy má za cíl rozvoj vztahů se zahraničními univerzitami, prohlubování spolupráce za účelem společné projektové činnosti, propagaci dobrého jména UK doma i v zahraničí, získávání mezinárodních zkušeností s výukou v zahraničí a v neposlední řadě taktéž zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců UK. Druh pobytu pod název „školení zaměstnanců“ Programu mobility poskytnul ideální krytí pro můj 5denní školicí pobyt na neurochirurgickém pracovišti Boloňské univerzity.
 
Boloňská univerzita (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) je nejstarší univerzita na světě. Většina pramenů datuje její založení do roku 1088. Historicky je především známa pro výuku světského a kanonického práva. Na konci 13. století se Boloňská univerzita stala nejoblíbenější institucí v Evropě pro studium medicíny, přitahující studenty z celé Itálie a mnoha dalších zemí. Status Boloně byl dále posílen, když jí papež Nicolas II v roce 1292 udělil bulu, umožňující všem absolventům medicíny vyučovat po celém světě. Průkopnické snahy nakonec vyvrcholily první oficiálně schválenou systémovou pitvou člověka, kterou předvedl Mondino de Liuzzi v roce 1315 v Boloni (viz fotky z Teatro anatomico, Palazzo dell'Archiginnasio).
 
Úzká vazba „Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna“ (ISNB, Institut neurologických věd v Boloni) na samotnou univerzitu umožňuje školení zaměstnanců v rámci programu Erasmus+. Nicméně hlavním motivačním prvkem pro výběr tohoto školícího pobytu byl tzv. Programma di Neurochirurgia dell'Ipofisi. Jedná o multioborovou (neurochirurgie, otorinolaryngologie, endokrinologie, patologie, neuroradiologie) pracovní skupinu, která má rozsáhlé znalosti na poli endoskopické endonazální operativy nejrůznějších patologií spodiny lebeční. Neurochirurgové prof. Diego Mazzatenta s dr. Matteo Zoli, otorinolaryngolové prof. Ernesto Pasquini s dr. Giacomo Sollini mi umožnili ve velice přátelské atmosféře nahlédnout do jejich umění a zejména si rozšířit znalosti. Endoskopicky řeší i rozsáhlé patologie spodiny lebeční a zdokonalují techniku zavírání defektů, které vznikají při výkonech tohoto typu. Úspěšná plastika spodiny je alfou a omegou ke snížení výskytu nežádoucího pooperačního úniků mozkomíšního moku, který může vézt k různým formám zánětu CNS. Obdržel jsem spoustu dobře míněných rad a zejména navázal přátelství, které věřím, že bude možné rozvíjet v budoucnu minimálně formou dalších studijních pobytů. Snad nejdůležitějším poselstvím jejich pracovní skupiny je nutnost rozvoje multioborové spolupráce nejen v teoretické, ale i praktické rovině! Dr. Zoli mi umožnil taktéž vstup na přednášky z anatomie, kde přednáší předmět neuroanatomie, které je dedikován celý další semestr (v rámci 3semetrální anatomie). Jinými slovy, pro chirurga a anatoma je potěšující vidět, že se klade důraz na poskytnutí dostatečného prostoru pro studium předmětu, kteří tvoří jeden z pevných základů oboru medicíny.
 
                                                         MUDr. Pavel Póczoš, Ph.D., FICS
                                                         Neurochirurgická klinika FN HK
                                                         Ústav anatomie LF HK, UK
 
 

Kalendář akcí

<srpen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Dnes: