Věda a zahraničí

LFUK-HK-lochmaniv
Poslední změna: 07.04. 2022

Návštěva Chaim Sheba Medical Center - Tel Aviv

Návštěva Chaim Sheba Medical Center a Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University

Chaim Sheba Medical Center, zkráceně Sheba Center či jen Sheba, je největší nemocniční komplex na Blízkém východě a dle časopisu Newsweek patří mezi deset nejlepších nemocnic na světě. Nachází se v lokalitě Tel HaShomer, což je součást města Ramat Gan, které tvoří souměstí s Tel Avivem. Sheba Center má kolem 2 000 lůžek v téměř 160 klinikách a odděleních a pro svou velikost bývá označováno jako City of Health, čemuž odpovídá i fakt, že má vlastní ZIP kód, tedy obdobu našeho PSČ. Zaměstnává kolem 1 700 lékařů, 2 740 sester a dalších 10 000 zdravotníků. Každoročně vykazuje zhruba 430 000 hospitalizací a 1 600 000 pacientů ošetřených ambulantně. Páteří centra je osm hlavních zařízení, k nimž náleží také Rehabilitační nemocnice. Samotná Rehabilitační nemocnice pak sestává z řady oddělení, ke kterým náleží nejen standardní oddělení neurologické či ortopedické rehabilitace, ale také například psychiatrická či geriatrická divize, oddělení respirační péče a rehabilitace nebo národní centrum roztroušené sklerózy (https://eng.sheba.co.il/The_Rehabilitation_Hospital). Sheba Center také patří mezi výuková zařízení Sackler Faculty of Medicine, která je součástí Tel Aviv University. Samotná lékařská fakulta se pak dělí na jednotlivé schools, k nimž mezi jinými náleží i School of Medicine (blíže viz https://en-med.tau.ac.il/education).
V roce 2019 se podařilo naší lékařské fakultě získat grant v rámci kreditové mobility programu Eramus+, který byl primárně zaměřen na výměnu akademických pracovníků a studentů v oblasti rehabilitace. Následná celosvětová pandemie a s ní související restrikce tuto výměnu na více jak dva roky prakticky znemožnila a po nedávném uvolnění restrikcí musel být obsah projektu urychleně pozměněn tak, aby ho bylo možno realizovat v krátké době a při dosažení konkrétních cílů. V první fázi došlo k dohodě o týdenních výměnných pobytech šesti pracovníků z každé strany, kteří se přímo podílí na výuce studentů. Předposlední březnový víkend roku 2022 tak do Izraele vycestovala skupina akademiků ve složení děkan lékařské fakulty prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., přednosta Neurologické kliniky prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., přednosta Neurochirurgické kliniky doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D., přednosta Plicní kliniky doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., přednosta Rehabilitační kliniky doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. a vedoucí jednoho z oddělení téže kliniky MUDr. Libuše Smetanová, Ph.D.

Během prvního dne pobytu se prof. Manďák setkal s děkanem telavivské lékařské fakulty, kterým je prof. Ehud Gorsmann, a s prof. Iris Barshack, která vede School of Medicine. Z diskuze mimo jiné vyplynul i zajímavý fakt, že jen malá část vyučujících klinické obory má uzavřenou smlouvu přímo s univerzitou, většinou se jedná o pracovníky, kteří mají smlouvu pouze s daným výukovým zařízením, tedy nemocnicí. Ostatní členové skupiny během prvního dne absolvovali komentovanou exkurzi po rozsáhlém a velkoryse řešeném univerzitním kampusu, ve kterém studuje více jak 30 000 studentů z Izraele a dalších zemí. V areálu univerzity jsou umístěny jednotlivé fakulty, oborově specifické knihovny, studentské prostory, jídelny, synagoga, několik veřejnosti přístupných muzeí a další zázemí určené pro výuku a výzkum. Převážná část Sackler Faculty of Medicine a její School of Medicine je umístěna ve dvou křídlech 10podlažní budovy, ve které se nachází řada teoretických pracovišť, jejichž zaměřením je výuka a základní a aplikovaný výzkum. V okolních budovách se pak nacházejí další školy lékařské fakulty, posluchárny a lékařská knihovna. V hlavní budově fakulty účastnici vyslechli přednášku prof. Barshack a její kolegyně o principech moderní výuky. Přednáška a následná diskuze potvrdila, že obě naše fakulty sdílejí stejný problém, a to jak získat a udržet pozornost současné generace studentů a zvýšit tak kvalitu výuky. Při řešení je pak kladen důraz na důkladnou samostatnou přípravu studentů před vlastní výukou a práci v menších skupinách, tedy na princip obrácené výuky.

Další dny pak již byly věnovány návštěvě Sheba Center a především Rehabilitační nemocnice, kde prof. Gabriel Zeilig, bývalý dlouholetý vedoucí oddělení neurologické rehabilitace, připravil mimořádně zajímavý program. Účastnici navštívili například výborně vybavené Israeli Center for Medical Stimulation (https://eng.msr.org.il/about_Msr), které funguje na národní a mezinárodní úrovni a které pravidelně navštěvují všichni zdravotničtí pracovníci Sheba Center. Navíc platí zásada, že žádný z nových pracovníků Sheba Center se neodstane k vyšetření či terapii pacienta, aniž by prošel praktickým nácvikem v simulačním centru. Projdou tak nejen nácvikem zvládání konkrétních medicínských stavů, ale také například nácvikem vyšetření pacienta či nácvikem jednání s pacienty nebo jejich příbuznými s různými typy alterovaných psychických stavů, přičemž tyto představují profesionální herci. To vše pod dohledem tutorů za poloprůhledným sklem a při kompletní videodokumentaci, která je pak vyhodnocována při debrífinku. Dalším významným pracovištěm bylo The Center of Advanced Technologies in Rehabilitation (https://www.catr-sheba.sites.tau.ac.il/), které je vybaveno nejvyšší současnou úrovní technologií pro sofistikovanou analýzu chůze a pro virtuální realitu a které vede významná autorita v tomto oboru, dr. Meir Plotnik. Ten také účastníky seznámil s funkcí jednotlivých zařízení, a to jak v úvodní přednášce, tak při praktických ukázkách. Velmi zajímavá byla návštěva inovačního centra ACR (https://arc.sheba.co.il/about/), které zprostředkovává spolupráci akademické a medicínské sféry se startupy a strategickými průmyslovými partnery. Zaměřuje se přitom například na využití umělé inteligence při zpracovávání a analýze velkého množství dat, telemedicínu, vizualizaci v medicíně, inovace v operativě či na rehabilitaci. Velmi zajímavým pracovištěm byl i The Department of Emergency Management and Disaster Medicine. Toto pracoviště se mimo jiné zabývá přípravou běžných občanů pro záchranu osob svépomocí během prvních 48 hodin po katastrofické události, tedy v rozhodném období pro přežití zraněných, zavalených atd., kdy ovšem ještě obvykle nejsou v dostatečném počtu přítomny profesionální záchranné týmy.

Jednotliví účastnící také navštívili některá pracoviště přímo odpovídající jejich zaměření. Prof. Vališ se tak setkal s prof. Anat Achiron, která patří k světově špičce v oblasti diagnostiky a terapie roztroušené sklerózy, doc. Koblížek navštívil pracoviště plicní rehabilitace a doc. Česák pracoviště neurochirurgie. Prof. Manďák se mimo jiné setkal také s ředitelem Sheba Center, kterým je prof. Jicchak Kreiss. Základnou zůstávala po celou dobu pobytu Rehabilitační nemocnice, kde účastnici postupně navštívili její jednotlivá pracoviště včetně výborně vybaveného oddělení robotické rehabilitace nebo úseku hydroterapie s hlavním terapeutickým bazénem o rozměrech 15x8 metrů.

Všichni účastníci hodnotí celý výměnný pobyt jako mimořádně zajímavý a úspěšný. Kromě mimořádně zajímavého odborného programu a navázaní osobních kontaktů s perspektivou další odborné a výzkumné spolupráce účastníci ocenili i mimořádnou vstřícnost hlavního organizátora návštěvy, prof. Zeiliga. Poděkování za neocenitelnou pomoc při zajišťování běžných záležitostí včetně dopravy patří vrchní sestře rehabilitační ambulance paní Dafně Grosberg. Oba tyto pracovníky Sheba Center jsme již týden před naším výjezdem přivítali v Hradci Králové a věříme, že se s nimi a jejich kolegy v brzké době opět setkáme a budeme pokračovat v navázané spolupráci. Poděkování také patří společnosti Educa International o.p.s., jejímž prostřednictvím jsme grant Erasmus+ získali, zvláště pak jejímu řediteli JUDr. Josefu Vochoskovi. A v neposlední řadě patří naše poděkování i pracovnici děkanátu paní Monice Pazourkové, která v hektickém období posledních měsíců příprav projevila mimořádné pracovní nasazení a vysoce kompetentní přístup, stejně jako její nadřízené, ing. Evě Macourkové, která ji zastoupila v době nemoci.
                                                             
doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
přednosta Rehabilitační kliniky
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Kalendář akcí

<srpen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Dnes: