Věda a zahraničí


Poslední změna: 05.01. 2017

Kontakty – Zahraniční vztahy

Telefon: +420 495816476
Fax: +420 495513597
E-mail: granty@lfhk.cuni.cz
Adresa  

 

Vedoucí Ing. Eva Macourková
Referentka pro zahraniční vztahy a program Erasmus  Monika Pazourková
Fakultní koordinátor pro Erasmus  doc. MUDr. Yvona Mazurová, CSc.
Proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.