Juranova, Iveta
Poslední změna: 12.09. 2019

Otevření Simulačního centra LF HK

Lékařská fakulta v Hradci Králové otevírá 17. září 2019 nové Simulační centrum, které je umístěno v budově teoretických ústavů v Šimkově ulici 870. Centrum umožní praktický nácvik vyšetřovacích a terapeutických medicínských technik s pomocí nejmodernějších simulátorů a sofistikovaných fantomů.
 
Simulační centrum bylo realizováno za pomoci prostředků ze strukturálních fondů projektů Podpora moderních forem výuky zaměřené na využití simulátorů a fantomů a Podpora rozvoje studijního prostředí a mělo by významně napomoci při praktické výuce budoucích lékařů. Praktický nácvik vyšetřovacích a terapeutických technik je základní a nezbytnou součástí výuky medicíny, bohužel kvůli legislativním a logistickým omezením je nácvik v klinickém provozu stále náročnější. Některé výkony vzhledem k nízké četnosti výskytu prakticky vylučují možnost nácviku v praxi. Simulační centrum je interaktivní výukové centrum, které využívá simulátory a fantomy, tedy sofistikované učební pomůcky a přístroje nahrazující živého pacienta. „Nejdokonalejší z nich simulují vedle základních vitálních funkcí například i bolestivou reakci, pláč, pocení apod. Řada fantomů a simulátorů je již nyní využívána při výuce mediků např. na oční, stomatologické a gynekologické klinice,“ uvedl děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové prof. Jiří Manďák.

Nácvik na modelech a fantomech simulačního centra umožní studentům získávat praktické zkušenosti již v průběhu studia bez rizika pro pacienta. Modely simulují reálné podmínky tak, že dovolují jak nácvik jednotlivých úkonů, tak i simulaci kompletního postupu od vyšetření, přes stanovení diagnózy a léčbu pacienta. „Vybavení centra umožní nacvičovat nejen základní úkony typu resuscitace, aplikace léčiv injekční formou, odběr tělních tekutin, šicí techniky atp. na jednoduchých fantomech, ale v pokročilejší verzi, po zvládnutí základních úkonů, budou studenti moci provádět i simulovaný urgentní příjem, stanovit diagnózu a samozřejmě provést i léčbu na velmi sofistikovaném pacientském simulátoru SimMan 3G,“ sdělil proděkan pro technický rozvoj a informatiku doc. Josef Hanuš.

Simulátor SimMan3G je složité softwarově řízené zařízení, které je schopné věrně simulovat nejen typické příznaky různých onemocnění včetně odpovídajících biosignálů, jako je pocení, zvýšení tělesné teploty apod., ale  poskytuje i zpětnou vazbu o úspěšnosti zvolené léčby, a to vše i formou hlasové reakce. Další neméně důležitou součástí centra jsou výukové simulátory či v praxi používané přístroje v kombinaci s fantomy, které slouží k nácviku provádění vyšetřovacích a zobrazovacích metod jako je např. ultrazvuk, výpočetní tomografie (CT), magnetické rezonanční zobrazování (MRI) a další. Simulační centrum proto budou k názorné výuce a praktickému nácviku využívat klinická i teoretická pracoviště Lékařské fakulty v Hradci Králové jako Ústav lékařské biochemie, Ústav lékařské biofyziky, Ústav sociálního lékařství, Katedra chirurgie, Radiologická klinika, Katedra interních oborů, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Klinika ORL a další. Fakulta průběžně využívá také projekt Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ a modernizuje informační technologie nezbytné pro rozvoj e-learningu a dalších forem počítačem podporované výuky.
 
 tisková zpráva
 
 

Fotografie

Kalendář akcí

<říjen 2019>
poútstčtsone
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: