Juranova, Iveta
Poslední změna: 23.01. 2018

Tisková zpráva - modernizace výuky

Lékařská fakulta bude modernizovat výuku i nakupovat přístroje
 
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové získala na další období všechny čtyři podané projekty na rozvoj studia, vědy, a výzkumu. Na inovaci výuky doktorských studijních programů, nákup špičkové techniky, simulátory a fantomy pro výuku a rozvoj e-learningu může čerpat celkově téměř 270 milionů korun. 
 
Nejvyšší částka 192,7 mil. Kč má zajistit realizaci projektu CORE FACILITIES, ze kterého budou pracoviště Lékařské fakulty vybavena nejmodernějšími přístroji pro vědecké bádání.  S nimi potom budou pracovat hlavně doktorandi, jejichž studium bude zkvalitněno v rámci komplementárního projektu Inovace doktorských studijních programů na LF UK v Hradci Králové (INODOK). „Cílem těchto projektů je zlepšit kvalitu výuky a výzkumu ve stávajících doktorských studijních programech tak, aby vyhovovaly potřebám současné vědy a zatraktivnit je pro studenty,“ představuje nové projekty proděkan pro doktorské studijní programy docent Milan Kaška. V současné době lze na Lékařské fakultě v Hradci Králové studovat ve 22 programech završených titulem Ph.D., toto studium je určeno pro úspěšné absolventy magisterského studia medicíny nebo příbuzných přírodovědných oborů. V následujících pěti letech tak bude možno pořídit mj. jeden z nejmodernějších hmotnostních spektrometrů typu trojitý kvadrupól, který bude využit v základním i aplikovaném biomedicínském výzkumu. Tento přístroj umožní sledování osudu látek v organismu, nebo hledání nových markerů závažných onemocnění s citlivostí, které zatím nebylo možné získat. Dále fakulta nakoupí např. skenovací (nebo také rastrovací) elektronový mikroskop, který slouží k vizualizaci velmi malých částí povrchu zkoumaného objektu.
Také pregraduální výuka budoucích lékařů dozná významných změn. „V rámci projektu FANTOM budou z projektu v celkové výši 48,4 mil. Kč nakoupeny simulátory a fantomy, které umožní studentům bezpečně si osvojit znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro budoucí lékaře. Studenti tak získají možnost si za maximálně realistických podmínek nacvičit urgentní a život zachraňující úkony, vyšetření pacientů nebo třeba laparoskopickou operaci dříve, než se dostanou k pacientovi,“ vysvětluje profesor Jiří Manďák, proděkan pro výuku všeobecného lékařství, podle kterého je nejdůležitějším aspektem výuky lékařů právě praxe. V komplementárním projektu potom budou rozvíjeny kompetence a znalosti akademických pracovníků, kteří studenty a mladé lékaře vzdělávají.
Všechny podpořené projekty startují během léta a studenti se s prvními novinkami budou moci setkat již v letním semestru roku 2018. Samotná realizace projektů poběží až do roku 2022, což zajistí dostatečnou dobu pro realizaci projektových aktivit a nutnou technologickou obměnu výzkumných pracovišť.
 
Za správnost a kontakt:
Ing. Eva Macourková
Grantové a zahraniční oddělení
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové
tel. 495 816 136
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

tisková zpráva


 

Kalendář akcí

<září 2019>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Dnes: