Juranova, Iveta
Poslední změna: 01.10. 2019

Tisková zpráva - přijímací řízení

Lékařská fakulta v Hradci Králové vybírá nové studenty
 
 
Zatímco pro studenty posledních ročníků medicíny vrcholí v tomto období studium státními zkouškami, lékařské fakulty musejí naplnit 1. ročníky a vybírají nové posluchače. Přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Hradci Králové se konají 19. června. Budoucí posluchači studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství jsou vybírání z více než dvou tisíc uchazečů. Hradecká fakulta se také přihlásila k dlouhodobému opatření vlády, které směřuje k navýšení kapacit lékařských fakult a plánuje přijmout o 15 % studentů všeobecného lékařství více.
 
Přijímací zkouška na Lékařskou fakultu v Hradci Králové probíhá formou písemného testu z biologie, chemie, fyziky a somatologie s mnohočetným výběrem odpovědí. Zatímco zájem o studium zubního lékařství zůstává v posledních letech stejný – zhruba 600 uchazečů na minimálně 40 přijatých posluchačů, u zájemců o studium všeobecného lékařství lze pozorovat narůstající zájem na současných 1743 uchazečů, ze kterých bude vybráno minimálně 340 studentů. Studium všeobecného lékařství je šestileté, zatímco zubní lékaři odcházejí do praxe po pětiletém studiu.

Před příchodem nových studentů se fakulta musela vypořádat s řadou úkolů, protože je na hranici svých kapacitních a prostorových možností. Souběžně byly ze strukturálních fondů realizovány projekty FANTOM a Podpora rozvoje studijního prostředí. Díky nim bude před začátkem nového akademického roku otevřeno nové simulační centrum, které by mělo významně napomoci při praktické výuce budoucích lékařů. Simulační centrum je interaktivní výukové centrum, které využívá simulátory a fantomy, tedy sofistikované učební pomůcky a přístroje nahrazující živého pacienta. „Nejdokonalejší z nich simulují vedle základních vitálních funkcí například i bolestivou reakci, pláč, pocení apod. Řada fantomů a simulátorů je ale již nyní využívána při výuce mediků např. na oční, stomatologické a gynekologické klinice,“ říká děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Fakulta průběžně využívá také projekt Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ a modernizuje informační technologie nezbytné pro rozvoj e-learningu a dalších forem počítačem podporované výuky.

Královéhradecká lékařská fakulta je součástí fakult Univerzity Karlovy a může se pochlubit tím, že z celkového počtu studentů, kteří nastoupí do prvního ročníku, jich 75 % studium úspěšně absolvuje. Patří také mezi jednu z mála fakult v České republice, která garantuje zapůjčení povinné studijní literatury všem studentům. Lékařská fakulta v Hradci Králové také jako jediná v České republice nabízí svým studentům možnost každoročních stáží na prestižní Mayo Clinic ve Spojených státech. Kromě toho mají studenti řadu dalších možností stáží či studijních pobytů v rámci různých programů Erasmus nebo na základě partnerské spolupráce s dalšími zahraničními fakultami či univerzitami.

Výsledky přijímacího řízení budou publikovány ihned po vyhodnocení ve Studijním informačním systému, do kterého uchazeči obdrželi vstupní kódy při podání přihlášky. Zápis úspěšných uchazečů ke studiu se bude konat 2. července 2019.
  
Za správnost a kontakt:                                   
Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové
tel. 495 832 183
e-mail: peteraj@lfh.cuni.cz
 

tisková zpráva

Kalendář akcí

<říjen 2019>
poútstčtsone
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: