Úřední deska

Pozvánka na zasedání VR LF HK 21. 11. 2017
Volba kandidáta na rektora Univerzity Karlovy 06. 10. 2017
Přijímací řízení - bakalářské studium 01. 10. 2017
Přijímací řízení - magisterské studium 01. 10. 2017
Vědecká rada 08. 06. 2017
Poplatky spojené se studiem 07. 02. 2017
Výroční zprávy 30. 09. 2016
Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech 09. 06. 2016
Podmínky pro výplatu stipendia za vynikající studijní výsledky v ak. roce 2015/2016 15. 03. 2016
Bakalářské studium 01. 12. 2015
Usnesení VR 2015-16 01. 10. 2015
Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech 23. 04. 2015
Poplatky spojené se specializačním vzděláváním lékařů 31. 03. 2015
Veřejné zakázky 07. 01. 2015
Usnesení VR 2014-15 01. 10. 2014
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 18. 06. 2014
Výsledky voleb kandidáta na děkana 22. 04. 2014
Usnesení VR 2013-14 03. 10. 2013
Zápisy z AS 04. 06. 2013
Akreditované studijní programy a obory 01. 01. 2013
Předpisy 01. 01. 2013
Dlouhodobý záměr 26. 03. 2012
Organizace specializačního vzdělávání lékařů 07. 03. 2012
Akreditované obory pro habil. a jmenovací řízení 11. 08. 2010
Habilitace 2017 - 2020
Jmenování profesorem 2017 - 2022
Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech, změna
Pro média
Státní rigorózní zkoušky Všeobecné lékařs.16-17
Státní rigorózní zkoušky Všeobecné lékařství 17-18
Státní závěrečné zkoušky - Ošetřovatelství 2017-18
Termíny přijímacích zkoušek
Ubytování během přijímací zkoušky
Volná pracovní místa