Úřední deska

   
Akreditované obory na LF HK
Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech, změna
Habilitace 2017 - 2020
Jmenování profesorem 2017 - 2022
Podatelna
Pro média
Státní rigorózní zkoušky Všeobecné lékař. 2020-21
Ubytování během přijímací zkoušky
Volná pracovní místa Zveřejněno odZveřejněno do
Nedoručená rozhodnutí děkana fakulty 08. 07. 2020 30. 09. 2020
Státní závěrečné zkoušky - Ošetřovatelství 2020-21 16. 06. 2020
Změna podmínek pro přijetí 13. 05. 2020 30. 09. 2020
Změna podmínek pro přijetí 13. 05. 2020 30. 09. 2020
Dodatečné přijímací řízení - doktorské studium 04. 05. 2020 04. 09. 2020
Druhy a výše poplatků spojených se studiem 03. 03. 2020 30. 09. 2021
Usnesení VR 2019-20 07. 02. 2020
Obhajoby a ukončení studia v AR 2019/2020 08. 10. 2019
Státní rigorózní zkoušky Zubní lékařství 2019-20 06. 06. 2019
Obhajoby a ukončení studia v AR 2018/2019 25. 04. 2019
Výsledky voleb do AS LF HK 2018 - 2. kolo 30. 11. 2018
Usnesení VR 2018-19 07. 11. 2018
Výsledky voleb kandidáta na děkana 24. 04. 2018
Státní doktorské zkoušky v AR 2019/2020 14. 12. 2017
Vědecká rada 08. 06. 2017
Poplatky spojené se studiem 07. 02. 2017
Výroční zprávy 30. 09. 2016
Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech 09. 06. 2016
Bakalářské studium 01. 12. 2015
Usnesení VR 2015-16 01. 10. 2015
Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech 23. 04. 2015
Veřejné zakázky 07. 01. 2015
Usnesení VR 2014-15 01. 10. 2014
Usnesení VR 2013-14 03. 10. 2013
Zápisy z AS 04. 06. 2013
Akreditované studijní programy a obory 01. 01. 2013
Předpisy 01. 01. 2013
Dlouhodobý záměr 26. 03. 2012
Organizace specializačního vzdělávání lékařů 07. 03. 2012