Mazanek, Pavel
Poslední změna: 17.03. 2022

O projektu

Ústav klinické mikrobiologie (Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Univerzity Karlovy v Praze - Lékařské fakulty v Hradci Králové) získal finanční podporu k realizaci projektu s názvem "Specific methods for detection of antibiotic resistance mechanisms in the clinical microbiology laboratory". V rámci vzájemné kooperace a předávání zkušeností s Univerzitou v Tromsø (University of Tromsø - The Arctic University of Norway [UiT], Faculty of Health Sciences) bude navázána spolupráce s výzkumnou skupinou Host-Microbe interactions (HMI) oddělení Lékařské biologie (Department of Medical Biology). Tato výzkumná skupina má úzkou spolupráci s oddělením mikrobiologie a kontroly infekcí (Department of microbiology and infection control [AMS]) a Národním referenčním centrem pro detekci antimikrobiální rezistence (National Reference Centre for Detection of Antimicrobial Resistance [K-res]), které se nachází ve Fakultní nemocnici Severního Norska (University Hospital of North-Norway [UNN]). K-res rovněž slouží i jako spolupracující centrum v rámci Evropské společnosti pro klinickou mikrobiologii a infekční onemocnění (ESCMID, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases). 

Projekt bude realizován od 2.5.2016 do 30.9.2016 a byl podpořen částkou 301 000 Kč.

Projekt je zaměřen na molekulárně-genetickou analýzu multirezistentních enterobakterií, u kterých stoupá výskyt rezistence vůči rezervním antibiotikům, karbapenemům. Karbapenemázy (enzymy degradující karbapenemy) získávají uvedené mikroorganismy hlavně prostřednictvím přenosu příslušných genů na plazmidech. Z epidemiologického hlediska se jedná o nejzávažnější typ rezistence a infekce způsobené těmito mikroorganismy jsou spojeny s vysokou mírou úmrtnosti. Projekt je dále cílen na předávání zkušeností v rámci přístupu k výuce lékařské mikrobiologie.

Na začátku projektu bude uskutečněn seznamovací seminář pro vyučující Ústavu klinické mikrobiologie. V průběhu projektu budou realizovány mobility zaměstnanců. Projekt bude zakončen odborně zaměřeným seminářem pro studenty v doktorských studijních programech (DSP).


 

Projekt obdržel grantovou podporu z fondů EHP a Norských fondů 2009 – 2014
v rámci Programu spolupráce škol a stipendia CZ07