Hanus, Josef
Poslední změna: 19.11. 2019

Ústav lékařské biofyziky

V rámci praktické výuky biofyziky se v posledním desetiletí podařilo zavést za podpory několika rozvojových projektů praktické měřící úlohy, ve kterých mají studenti možnost si navzájem provádět vyšetření s takovými diagnostickými přístroji jako je perimetr, audiometr, refraktometr, ultrazvuk, EKG a jiné. Studentská laboratoř představuje virtuální ordinaci, ve které jsou studenti v roli pacientů i ošetřujících lékařů, a každé laboratorní měření tak simuluje jedno vyšetření včetně zápisu do karty pacienta v ambulantním informačním systému. Získaná data pak studenti zpracovávají a ukládají do tohoto systému ve formátu a dle pravidel běžných v medicínské praxi.

Výzkum

Vědecky se ústav orientuje zejména na aplikovaný výzkum a vývoj ve spolupráci s klinickými pracovišti a regionálními výrobci medicínské a zdravotnické techniky (ELLA-CS). Postupně se podařilo pro tento výzkum na ústavu vybudovat měřící a vývojovou laboratoř vybavenou nejen unikátními přístroji, ale i měřícími systémy a přípravky vlastní konstrukce. Jedná se zejména o systém Instron na měření zátěžových charakteristik materiálů nebo z nich vyrobených prototypů medicínských přípravků, jako např. výztuží, filtrů či ortodontických pružin a oblouků, který je doplněn vzduchovou temperovanou komorou s termostatem Julabo pro testování materiálů s tvarovou pamětí; dále měřící systémy vlastní konstrukce pro měření zátěžových charakteristik stentů; zobrazovací systém Nikon pro analýzu povrchových vlastností materiálu či studium složitějších struktur s využitím fluorescence. Měřící systémy jsou plně automatizované a počítačově řízené s využitím vlastního softwaru nebo využívají možnosti modulárního systému National Instruments a programového prostředí LabVIEW. Pro účely modelování a simulací využíváme vzájemně kompatibilního programového prostředí Comsol, Matlab a Simulink. Výstupem naší vědecké práce v této oblasti je kromě řady publikací také celkem 6 užitných vzorů, které přijal Úřad průmyslového vlastnictví v letech 2009, 2010 a 2014.

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: