Mazanek, Pavel
Poslední změna: 16.07. 2021

Ústav lékařské biologie a genetiky

Lékařská biologie je tradiční součástí studijních programů všeobecné lékařství a zubní lékařství. Její výuka je rozložena do dvou semestrů. Náplní prvního semestru je buněčná biologie, snažíme se představit buňku jako základní jednotku života. Přitom klademe důraz zejména na dynamickou stránku života buněk a interakci jednotlivých buněčných struktur a kompartmentů při plnění základních buněčných funkcí. Studenti mají možnost seznámit se s mikroskopickými technikami, které umožňují dlouhodobé pozorování živých buněk, jako je fázově-kontrastní mikroskopie, časosběrná videomikroskopie a fluorescenční mikroskopie využívající barevných fluorescenčních proteinů. Dalším důležitým tématem výuky je využití buněk pěstovaných in vitro jako biologického modelu pro potřeby výzkumu i pro testování cytotoxicity. Ve druhém semestru se věnujeme základům molekulární biologie, lékařské genetiky a genetiky nádorů. Během praktických cvičení si studenti vyzkouší izolaci DNA, gelovou elektroforézu nukleových kyselin nebo přípravu karyotypu. Další praktická cvičení jsou zaměřená na procvičení základů mendelovské genetiky včetně analýzy rodokmenů a na využití molekulárních metod v diagnostice dědičných chorob a při identifikaci osob. Součástí praktických cvičení jsou také samostatná vystoupení studentů, při nichž prezentují nové poznatky z oblasti biomedicínského výzkumu. Na základní předmět lékařská biologie navazuje volitelný předmět „Klinické aplikace molekulární biologie“.

Výzkum

Základní výzkumné zaměření ústavu je od 60. let stejné: studium dynamiky základních buněčných procesů. Pro sledování buněčné dynamiky byla využívána fázově kontrastní mikroskopie ve spojení s časosběrnou mikrokinematografií. V tomto ohledu patřilo naše pracoviště k průkopníkům v rámci celé Evropy. V současné době patří dynamická digitální časosběrná cytometrie stále mezi naše základní experimentální přístupy. Poznatky z dynamické cytologie jsou využívány pro studium biologických vlastností vybraných skupin látek, zejména léčiv a potravních dopňků. Zaměření této oblasti toxikologie in vitro souviselo jednak s výzkumem biologických mechanismů studovaných entit, ale v širším rámci i se snahami o zavádění tzv. alternativ k experimentům na laboratorních zvířatech. I v této oblasti patřilo a patří naše pracoviště k průkopníkům v rámci České republiky, což se projevilo i na úzké spolupráci s evropskými centry pro alternativní metody (FRAME, ZEBET, ECVAM).

One of the first in the Czech Republic

Ústav v roce 1994 získal jako jeden z prvních v celé České republice evropský výzkumný projekt, tzv. Joint European Project, který koordinoval prof. Červinka a na jeho řešení se zúčastnily špičkové ústavy z Německa a Velké Británie. Naše pracoviště získalo jako jedno z mála v České republice akreditaci Českého institutu akreditačního pro hodnocení cytotoxicity a genotoxicity pro legislativní účely.

Kalendář akcí

<srpen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Dnes: