Mazanek, Pavel
Poslední změna: 19.09. 2016

Ústav lékařské biochemie

Chemie a biochemie patřily k základním teoretickým předmětům již od vzniku lékařské fakulty. V důsledku rozvoje oboru ve světě začala biochemická problematika ve výuce dominovat a podíl chemie se omezil na základy, nezbytné pro pochopení biochemických dějů. Do výuky se postupně zařazovaly semináře, které spolu s laboratorními cvičeními mají poskytnout studentům základní informace o metabolických dějích v organismu a dát dobrý základ pro pochopení patologických stavů. Biochemie je dynamicky se rozvíjející obor a množství nových zásadních informací láká k zařazení do výuky. Přivítali jsme proto možnost vypisovat volitelné předměty: Ve spolupráci s klinickými pracovišti vznikl předmět věnovaný patobiochemii a poruchám metabolismu výživy, další předměty jsou zaměřeny na patobiochemii buňky či toxikologii. Všechny se vyučují i v anglické mutaci. K vyrovnání (někdy chybějících) středoškolských znalostí slouží volitelný předmět Základy chemie. Zvláštní kapitolu představuje osamostatnění výuky zubních lékařů. Část hodin biochemie byla využita pro nově zavedený předmět Materiály pro zubní lékařství. Studenti si nejprve vyzkoušejí v chemické laboratoři práci se základními stomatologickými materiály a v další části výuky už pracují ve fantomových laboratořích Stomatologické kliniky. Řadu let se na ústavu konaly i středoškolské chemické olympiády různé úrovně. Podílíme se na výuce v přípravném kurzu ke studiu.

Mechanismy buněčné smrti a reparace DNA

Zájem o problematiku molekulárních mechanismů iniciovaných poškozením molekul DNA vychází z dlouhodobé spolupráce s katedrou radiobiologie dnešní Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Snaha rozšířit poznání molekulární podstaty reakce živých organismů na expozici ionizujícímu záření vyústila do současného zájmu o studium intracelulární signalizace v reakci na poškození DNA ionizujícím zářením či cytostatiky, sledování reparace dvouvláknových zlomů DNA způsobených těmito noxami, regulaci buněčného cyklu a indukci apoptózy a senescence.

Proteiny pojivové tkáně a exprese příslušných genů

Třetí z tradičních výzkumných oblastí Ústavu lékařské biochemie je studium pojivových tkání a fibrogeneze. Mnoho chorob je spojeno se změněným metabolismem pojiva. Na našem pracovišti studujeme vliv extracelulární matrix na chování normálních a nádorových buněk.

Kalendář akcí

<září 2022>
poútstčtsone
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dnes: