Mazanek, Pavel
Poslední změna: 14.07. 2022

e-SCAN


  
Elektronická verze časopisu Lékařské fakulty v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Na webu FN HK naleznete kompletní  Archiv časopisu Scan.   
Obsah č. 2/2022


Uzávěrka čísla 3/2022  bude 31. srpna  2022.
 

Pokyny pro autory

Příspěvky odevzdávejte elektronicky na adresu: maisnar@fnhk.cz nebo juranova@lfhk.cuni.cz.
Textovou část zpracujte ve wordu, obrazový materiál nevkládejte do textu, ale posílejte samostatně.