Mazanek, Pavel
Poslední změna: 17.01. 2022

e-SCAN


  
Elektronická verze časopisu Lékařské fakulty v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Poslední číslo Scanu v pdf podobě naleznete na webu FN HK v  Archivu  


Obsah č. 4/2021.


Uzávěrka čísla 1/2022  bude 28. února 2022.

 

Pokyny pro autory

Příspěvky odevzdávejte elektronicky na adresu: maisnar@fnhk.cz nebo juranova@lfhk.cuni.cz.
Textovou část zpracujte ve wordu, obrazový materiál nevkládejte do textu, ale posílejte samostatně.