Mazanek, Pavel
Poslední změna: 30.01. 2019

e-SCAN


  
Elektronická verze časopisu Lékařské fakulty v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Archiv tištěné verze časopisu Scan na webu FN HK


Uzávěrka čísla 1/2019 je 15. února 2019.

Pokyny pro autory: Příspěvky odevzdávejte elektronicky na adresu: maisnar@fnhk.cz nebo juranova@lfhk.cuni.cz. Textovou část zpracujte ve wordu, obrazový materiál nevkládejte do textu, ale posílejte samostatně.