Mazanek, Pavel
Poslední změna: 28.07. 2021

e-SCAN


  
Elektronická verze časopisu Lékařské fakulty v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Poslední číslo Scanu v pdf podobě naleznete na webu FN HK v  Archivu  Obsah č. 2/2021.


Uzávěrka čísla 3/2021 bude 31. srpna  2021.

 

Pokyny pro autory

Příspěvky odevzdávejte elektronicky na adresu: maisnar@fnhk.cz nebo juranova@lfhk.cuni.cz.
Textovou část zpracujte ve wordu, obrazový materiál nevkládejte do textu, ale posílejte samostatně.