Mazanek, Pavel
Poslední změna: 19.09. 2016

Ústav farmakologie

Pro studenty byl postupně vytvořen systém průběžně aktualizovaných textů volně dostupných na webových stránkách ústavu. Do výuky byly postupně zařazeny tři okruhy podpůrných počítačových aplikací. Prvními byly interaktivní prezentace zakoupené např. u společností Pharmac-a-logy nebo Pharmatutor, které umožňovaly studentům v jednotlivých tématech názornější prezentaci problematiky. S tím bezprostředně souviselo používání počítačových simulací, které postupně nahradily náročné experimenty na zvířatech nebo izolovaných orgánech virtuální realitou a názorně ověřovaly mechanismy účinků vybraných léčiv nebo jejich farmakokinetiku. Třetím typem byly kazuistiky z klinické praxe připravené ve spolupráci s odborníky z jednotlivých klinik a prezentované formou interaktivních webových aplikací, které studentům přiblížily řešení konkrétních farmakoterapeutických situací. Všechny vytvořené výukové materiály jsou v současnosti poskytovány v šíři pokrývající téměř celý obor na zajištěném serveru naší fakulty – moodle.lfhk.cuni.cz.

Skupina kardiovaskulární farmakologie

Studujeme kardiovaskulární toxicitu protinádorových léčiv a možnosti farmakologické kardioprotekce. Pozornost je věnována klinicky významné kardiotoxicitě antracyklinových antineoplastik (např. doxorubicinu či daunorubicinu), ale v poslední době jsou předmětem studia i vybraná biologicky cílená léčiva (např. sunitinib či inhibitory proteasomu). Výzkum je zaměřen zejména na in vivo studium chronických forem kardiovaskulární toxicity uvedených léčiv s užitím různých druhů laboratorních zvířat (králík, potkan a myš).

Výzkum v oblasti klinické farmakologie

Zaměřujeme se na využití metod individuálního a populačního modelování farmakokinetiky a farmakodynamiky a bioindikátorů terapeutických a toxických účinků léčiv pro individualizaci farmakoterapie. Již patnáctiletou tradici má spolupráce s Klinikou nemocí kožních a pohlavních FN HK v oblasti klinické farmakologie metotrexátu v léčbě ložiskové psoriázy. Další oblasti klinicko-farmakologického výzkumu zahrnují léčbu idiopatické juvenilní artritidy, Crohnovy choroby a využití neinvazivních metod k vyšetření bioindikátorů zánětu u onemocnění dýchacích cest.

Kalendář akcí

<únor 2019>
poútstčtsone
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: