Mazanek, Pavel
Poslední změna: 27.03. 2017

Ústav fyziologie

Tradiční pojetí praktické výuky fyziologie vycházející z experimentů na laboratorních zvířatech je minulostí. Etické, legislativní, ekonomické, ale i vědecké důvody vedly k významnému omezení pokusů na zvířecích modelech nejen ve světě, ale i u nás. Využíváme alternativní přístupy, ať už se jedná o provádění měření, pozorování a neinvazivních experimentů na lidských dobrovolnících, tedy na studentech samotných, další alternativou k pokusům na zvířatech jsou počítačové programy, které simulují vybrané fyziologické děje.

Skupina experimentální hepatologie

Pod vedením prof. Červinkové se dlouhodobě zaměřujeme na problematiku toxického poškození jater včetně mechanismů účinku modelových hepatotoxinů a látek s potenciálním hepatoprotektivním účinkem, jaterní regenerace indukované parciální hepatektomií nebo toxickým poškozením jater, citlivosti jater vůči hepatotoxickým látkám a regenerační odpovědi v terénu jater postižených nealkoholovým ztukovatěním (NAFLD, NASH), extrahepatální cholestázy navozené podvazem d. choledochus a možnosti ovlivnění rozvoje následného jaterního poškození (např. statiny).

Výzkum metabolismu proteinů a aminokyselin

Výzkum vede prof. Holeček. Jeho činnost je zaměřena na experimentální studium metabolismu aminokyselin ve vztahu k patogenezi proteokatabolismu u nemocí komplikovaných kachexií (akutní a chronická onemocnění jater, renální insuficience, sepse), na vedlejší účinky nutričních suplement doporučovaných k navození pozitivní proteinové bilance v kosterním svalu a na význam změn aminoacidémie v patogenezi jaterní encefalopatie. Po řadu let věnuje pozornost zejména aminokyselinám s rozvětveným řetězcem a glutaminu.

Experimentální kardiologie

Tato oblast je na našem pracovišti vedena doc. Adamcovou. Její práce probíhá v úzké vazbě na výzkumnou kardiologickou skupinu z ústavu farmakologie. Současná činnost je zaměřena na studium kardiotoxicity antineoplastických látek, především na využití srdečních troponinů T a I pro hodnocení kardiotoxického a kardioprotektivního účinku nových léků a na možnost predikce vývoje antracyklinové kardiomyopatie pomocí biomarkerů srdečního poškození. Dále je řešena problematika remodelace myokardu za různých patologických stavů a možnosti farmakologického ovlivnění hypertrofie a fibrózy.

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: