Mazanek, Pavel
Poslední změna: 27.03. 2017

Ústav histologie a embryologie

Histologický přístup je nenahraditelný při vyšetřování tkání a mnohobuněčných struktur vypěstovaných při 3D kultivaci buněk. Porozumění histologické stavbě normálních tkání je předpokladem pro studium fyziologie a patologie. Obor je náročný na představivost – k propojení náhledu na studovanou strukturu ze světelně mikroskopické úrovně do její ultrastruktury při současném chápání vzájemného prostorového uspořádání stavebních komponent využíváme trojrozměrné rekonstrukce buněk a tkání. V praktické výuce mají nyní studenti možnost pořizovat si vlastní digitalizované obrazy tkání a využít je vedle interaktivních elektronických kurzů při samostudiu.

Široký interdisciplinární pohled

Provádíme přípravu histologických řezů (např. parafínových, polotenkých či ultratenkých pro transmisní elektronovou mikroskopii), speciální barvení tkání (histochemické či imunohistochemické detekce), mikroskopické vyšetření, popis a interpretaci nálezů, obrazovou analýzu i zhotovení mikrofotografií. Máme i laboratoře pro kultivaci (kmenových) buněk a laboratoř molekulární morfologie. Poskytujeme zázemí studentům jiných přírodovědných oborů pro experimenty a přípravu bakalářské a diplomové práce i pro doktorské studium. Rozvíjíme kontakty se zahraničím a přijatí postdoci vykonávají stáže např. na Univerzitě v Oslu, v Singapuru či Galway (Irsko) na tématech pokrývajících výzkum kmenových a nádorových buněk až po analýzu mitochondriálních komplexů.

První ve střední Evropě

Tradičními výzkumnými tématy ústavu bylo hojení tkáňových lézí včetně regenerace axonů a angiogeneze. Příchod metod izolace tkáňově specifických kmenových buněk tuto tématiku dále rozšířil. Jako první ve střední Evropě jsme v r. 1995 zavedli metodu izolace a kultivace neurálních kmenových buněk a charakterizovali jejich chování i diferenciační potenciál in vitro a po transplantaci příjemcům. Získané znalosti jsme předávali dalším pracovištím a zúročili je rovněž při výzkumu dalších typů kmenových a progenitorových buněk, např. kostní dřeně, zubní pulpy a periodontálních ligament, ES a iPS buněk. Na charakteristiku mezenchymových kmenových buněk získal ústav výraznou dotaci prostřednictvím 7. Rámcového programu EU s akronymem Purstem. Vedle analýz prováděných in vitro, studujeme tkáňové mikroprostředí (niché) kmenových buněk např. v subependymové vrstvě při neurodegenerativním procesu ve striatu u Huntingtonovy choroby. Ke sledování účasti buněk v procesu hojení tkání využíváme i zvířecí modely např. regeneraci svalové tkáně navozujeme lokální injekcí kardiotoxinu, zatímco celotělové nebo lokální ozáření slouží k potlačení krvetvorby a imunitní odpovědi. S dostupností pluripotentních buněk se nám otevírá možnost modelovat růst tkání ve 3D kulturách, studovat signální dráhy zapojené do regulace sebeobnovy a diferenciace buněk, případně aplikovat znalosti těchto regulací do řízené diferenciace, která umožní in vitro vygenerovat jakýkoli buněčný typ.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: