Mazanek, Pavel
Poslední změna: 05.09. 2016

iPSC in Medicine

Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové získal finanční podporu k realizaci projektu s názvem UTILIZATION OF CELLULAR REPROGRAMMING TECHNOLOGY IN CURRENT MEDICINE RESEARCH AND DRUG SCREENING.
Díky partnerství s Univerzitou v Oslo se podaří navázat spolupráci s Centrem pro výzkum kmenových buněk. Projekt byl podpořen částkou 888.795 Kč z Norských fondů 2009 – 2014, celkové způsobilé výdaje projektu jsou 987.550 Kč. Projekt je realizován od 1. 2. 2016 do 30. 9. 2016.
Projekt je zaměřen na oblast biomedicíny a biologii kmenových buněk. Výstupem projektu bude jak přenos poznatků v oblasti reprogramování pluripotentních kmenových buněk z Oslo do Hradce Králové, tak zapojení dalšího partnera z našeho regionu do spolupráce. V rámci projektu budou kromě samotné výzkumné části realizovány mobility zaměstnanců i studentů. Projekt bude zakončen společným odborně zaměřeným workshopem v září 2016.

 

Projekt obdržel grantovou podporu z fondů EHP a Norských fondů 2009 – 2014
v rámci Programu spolupráce škol a stipendia CZ07