Mazanek, Pavel
Poslední změna: 19.09. 2016

Klinika infekčních nemocí

Klinika zajišťuje pregraduální výuku studentů, která probíhá formou přednášek, seminářů a praktických cvičení u lůžka nemocných, a to jak v českém tak v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. V poslední době klademe důraz na oblast cestovní medicíny, tropických nákaz a vysoce nakažlivých chorob. Provádíme aktualizaci výuky v oblasti antibiotické politiky a prevence nozokomiálních nákaz. Jsme akreditovaným pracovištěm 3. stupně pro postgraduální vzdělávání lékařů k získání atestace v oboru infekčních nemocí. Stáže v rámci předatestační přípravy zde absolvují lékaři i z přilehlých krajů.

Zvítězit v boji s nákazou

Klinika infekčních nemocí (KIN) v současnosti zajišťuje komplexní ambulantní a nemocniční péči o nemocné s infekčními chorobami včetně intenzivní péče. Pracoviště v současné době disponuje 47 lůžky, z nichž 5 je vyčleněno pro nemocné vyžadující intenzivní péči. Nemocné s přenosnými nákazami, které vyžadují speciální režim (např. TBC, chřipka…), je možné umístit ve dvou pokojích s filtroventilačním zařízením. Péče je poskytována jedincům ve všech věkových kategoriích od kojenců po geriatrické pacienty. Novorozenci jsou hospitalizováni jen výjimečně (např. s planými neštovicemi). Nejčastěji jsou na lůžkovém oddělení KIN léčeni nemocní s průjmovým onemocněním, neuroinfekcemi, virovým zánětem jater, respiračními infekcemi, nemocemi vyvolanými streptokoky, lymeskou boreliózou, infekcí HIV, ale také s tropickými nemocemi (malárií apod.). Dále je poskytována diagnostická a léčebná péče nemocným s tuberkulózou, a to ve spolupráci s Plicní klinikou FN v případech, kdy nemocní vyžadují intenzivní péči nebo v případech, kdy ze závažných důvodů není možný překlad do plicní léčebny.

Mezinárodní výzkum

Klinika je dlouhodobě zapojena do mezinárodních multicentrických studií, týkajících se protivirové léčby chronické hepatitidy B a C, terapie chřipky či zavádění nových očkovacích látek. Klinika byla řešitelem nebo spoluřešitelem řady grantů a výzkumných projektů, v současné době je spoluřešitelem grantu IGA na téma: Prediktivní imunologické markery u pacientů s infekcí virem hepatitidy C. Velmi přínosný byl rozvojový projekt FN, řešený ve spolupráci s Ústavem klinické mikrobiologie, zabývající se aktuálním problémem nemocničních zařízení – klostridiovou kolitidou. Výstupem bylo zlepšení a zrychlení diagnostiky, včetně ribotypizace kmenů Clostridium difficile.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: