Mazanek, Pavel
Poslední změna: 11.10. 2018

Ústav jazyků

Ústav jazyků zajišťuje odbornou, specializovanou jazykovou přípravu pregraduálních studentů medicíny ve všech typech magisterských a bakalářských programů. Vedle toho organizuje přezkoušení doktorandů. Pravidelně také pořádá večerní jazykové kurzy pro zaměstnance a studenty. Důležitou oblastí, kterou Ústav jazyků vedle výuky zajišťuje, jsou odborné překlady a korektury statí, článků či jiných odborných textů nejen pro zaměstnance Lékařské fakulty nebo Fakultní nemocnice, ale i pro ostatní odborníky z nejrůznějších oblastí medicíny. I když je práce Ústavu různorodá a obsáhlá, jejím základem vždy byla a je povinná jazyková příprava studentů. V českých programech je zařazena povinná výuky angličtiny, v anglických programech naopak povinná výuka češtiny. Oba typy programů pak mají zařazen povinný předmět latinská lékařská terminologie.

Angličtina – nezbytná na každém kroku

Anglický jazyk je vyučován povinně jako ESP (English for Specific Purposes) se zaměřením na odbornou slovní zásobu ze základních lékařských oborů. Absolvent získá aktivní schopnost domluvit se v medicínském prostředí, studovat odbornou literaturu v angličtině a prezentovat výsledky své odborné práce kolegům lékařům. Výuka probíhá až ve třetím ročníku studia, a tak student může využít a integrovat odborné lékařské znalosti z jiných teoretických předmětů a klinické výuky.

Latina – základ lékařského názvosloví

Latina byla vždy tradičně součástí lékařského vzdělání. I dnes je latinská lékařská terminologie nezbytnou součástí znalostí studentů – budoucích lékařů a zdravotních sester. Ústav jazyků organizuje výuku pro studenty všech vyučovaných oborů v prvním ročníku studia. Obsahem předmětu je lékařská latina a základy řečtiny v rozsahu potřebném pro porozumění teoretickým předmětům, např. anatomii, a pro úspěšné zapojení se do lékařské praxe.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: