Mazanek, Pavel
Poslední změna: 19.09. 2016

Klinika anesteziologie, resus. a intenz. mediciny

Klinika zajišťuje výuku v předmětech první pomoc, základy zdravotní péče, neodkladná péče, ošetřovatelství v akutních a kritických stavech a od roku 2010 v samostatném povinném předmětu anesteziologie a základy intenzivní medicíny. Na klinice jako akreditovaném pracovišti nejvyššího typu probíhá postgraduální specializační výuka lékařů a sester, konají se postgraduální odborné kurzy, praxe a stáže pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky, v rámci postgraduálního vzdělávání vlastních lékařů kliniky byl zaveden vzdělávací program zajišťující systematickou přípravu ke specializační zkoušce oboru anesteziologie a intenzivní medicína i kontinuální odborné vzdělávání všech lékařů kliniky. Klinika se stala místem konání specializačních zkoušek oboru anesteziologie a intenzivní medicína, oboru intenzivní medicína a European Diploma in Intensive Care. Pořadatelství, spolupořadatelství a odborný podíl na regionálních a celostátních vzdělávacích akcích patří k samozřejmým aktivitám kliniky.

Vrátit do života, zbavit bolesti

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se řadí datem svého vzniku k „mladým“ klinikám v rámci Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařské fakulty. Objemem a komplexností poskytované péče však patří mezi čelní pracoviště tohoto typu v České republice. Základním úkolem kliniky v oblasti léčebné péče je poskytovat anesteziologickou péči (pro operace a diagnostické výkony), která je v souladu s aktuálními medicínskými poznatky. Druhou základní oblastí je intenzivní a resuscitační péče s využitím současných postupů podpory selhávajících orgánových funkcí. Třetím úkolem je léčba bolesti, která je běžnými způsoby nezvládnutelná, u pacientů s nádorovým onemocněním nebo pacientů s chronickou nenádorovou bolestí.

Napomáháme novým vědeckým poznatkůme

Výzkum probíhá jak v klinické, tak v experimentální oblasti, mezi hlavní směry patří studium orgánové perfúze, její patofyziologie a možnosti ovlivnění perfúze tkání za nejrůznějších patofyziologických stavů zejména v perioperační medicíně a v intenzivní péči. Důležitou oblastí činnosti je bazální výzkum kardiopulmonální resuscitace, na klinice byly zavedeny vysoce standardizované experimentální modely sepse, kardiopulmonální resuscitace a invazivní hemodynamiky. K posouzení perfúze tkání na klinice používáme řadu špičkových technologií včetně Sidestream Dark-Field (SDF) imaging, Laser Doppler Flowmetrie a tkáňové oxymetrie. Mezi současné priority patří aplikace poznatků z experimentálních studií v humánní medicíně, zejména v oblasti perfúze gastrointestinálního traktu ve vztahu k hojení střevních anastomóz, dále pak vliv anesteziologických technik na orgánovou perfúzi a pooperační výsledky léčby.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: