Mazanek, Pavel
Poslední změna: 30.01. 2015

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 

Otorinolaryngologické oddělení bylo založeno v r. 1925. Dále je v r. 1939 ORL oddělení rozšířeno a stává se základnou pro vznik kliniky. Vlastní historie kliniky začíná 2. ledna 1946.

 

 • Pregraduální výuka

V počátcích činnosti bylo prioritou získání dostatečného množství studijního materiálu. Jednalo se o vznik prvých učebnic otorinolaryngologie pro studenty, zajištění výukových prostor a vybudování sbírek preparátů, demonstrujících jednotlivé choroby či patologické stavy. Další modernější učebnice otorinolaryngologie pro studenty vznikají v průběhu 80. a 90. let 20. století. V současnosti je vydávána edice Chorob hlavy a krku pro postgraduální výchovu. Počátkem 21. století jsou stále častěji ve vlastní výuce využívány moderní počítačové metody, podařilo se zajištění přímých přenosů operací z operačních sálů, vytvoření centrálního úložiště videonahrávek patologických stavů i jednotlivých operací, využívání interaktivní tabule.

 • Postgraduální a specializační výuka

ORL klinika slouží jako centrum pro postgraduální výuku lékařů v oboru otorinolaryngologie. V současnosti má pracoviště akreditaci pro vzdělávání v oborech otorinolaryngologie, dětská otorinolaryngologie a foniatrie. V rámci doškolování lékařů specialistů pořádala ORL klinika kurzy funkční endonazální chirurgie. Od r. 2011 pořádá ORL klinika každoročně preparační kurz (ucha, nosu, krku) na anatomickém ústavu v Brně, mezioborová sympózia v Hradci Králové a podílí se na kurzu chirurgie spánkové kosti ve Svitavách, nově organizuje kurzy šití kůže hlavy a krku. V r. 1992 získala klinika akreditaci pro doktorské studium v oboru otorinolaryngologie, od r. 2004 je spojena s doktorským studijním oborem chirurgie.


Nosné výzkumné programy v průběhu let, současné priority

Prioritami výzkumné činnosti byly a jsou sanační a funkční rekonstrukční chirurgie středního ucha, boj proti nitrolebním komplikacím a chirurgie rakoviny hrtanu. Byly publikovány světově prioritní výzkumy evokovaných ušních potenciálů a elektromyografie hrtanových svalů. Další výzkum souvisí s rozvojem funkční endoskopické chirurgie paranazálních dutin a chirurgií štítné žlázy, s problematikou nitrolebních zánětlivých komplikací, funkčního vyšetření sluchu a rovnovážného ústrojí či histopatologií spánkové kosti. 

K současným prioritám kliniky lze zařadit dva základní projekty:

 • nádory hlavy a krku

K dílčím projektům patří časná diagnostika nádorů (NBI, zobrazovací techniky), studium nádorových prognostických markerů, diagnostika mikrometastáz, problematika a význam TNM klasifikace, rehabilitace polykání po onkologických výkonech, či moderní metody chirurgické léčby včetně endoskopických a laserových výkonů.

 • diagnostika a léčba poruch sluchu

Metodika včasného záchytu poruch sluchu u novorozenců, screening poruch sluchu u dětí předškolního a školního věku, či nové možnosti rehabilitace a léčby sluchových poruch (sluchové implantáty)

Zavedení vyšetřovacích metod, operačních či léčebných postupů, které zásadně ovlivnily chod pracoviště

 • Rozvoj ušní chirurgie

K rozvoji dochází především v období krátce po vzniku ORL kliniky. Důsledkem byl úbytek sanačních výkonů a zásadní rozvoj výkonů rekonstrukčních – tympanoplastik.

 • Funkční endonazální chirurgie

K rozvoji dochází od 90. let 20. století. Vývoj metody umožnil rozvoj světlovodné techniky s následnou konstrukcí rigidních endoskopů společně s vývojem diagnostických zobrazovacích metod. Metoda endoskopické chirurgie byla postupně využívána i mimo hranice paranazálních dutin, např. při operacích slzných cest, baze lební či při adenoidektomiích.

 • Chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek

Začátky se datují do konce 80. let 20. století. Hlavním cílem operací bylo snížení frekvence pooperačních obrn zvratného nervu a současně dosažení co nejlepších onkologických výsledků u zhoubných nádorů štítnice.

 • Laserová chirurgie

Prvá fáze vývoje laserové chirurgie spadá do 90. let 20. století, kdy se podařilo získat kontaktní diodový laser. Využíván je u operací nosních dutin a baze lební, dále u chirurgie v oblasti hltanové branky – především u ronchopatie a obstrukčního slep apnoe syndromu.

Nová etapa rozvoje laserové chirurgie byla umožněna zakoupením nekontaktního CO2 laseru. Přístroj je využíván především k chirurgickým výkonům v oblasti hrtanu.

 • Chirurgie poruch spánku

Chirurgická léčba navazuje na koordinovanou činnost spánkového centra, která v rámci FN sdružuje odborníky všech oborů, podílející se na diagnostice a léčbě poruch spánku. ORL klinika se podílí nejen na chirurgické léčbě, zabývá se také diagnostikou poruch spánku.

 • Foniatrie, fonochirurgie a laryngální mikrochirurgie

Foniatrie jako nástavbová specializace se utvářela v průběhu padesátých let. Spektrum léčebných možností poruch hlasu a řeči je dále rozšiřováno. Klinika se zabývá nejen léčbou konzervativní (hlasová rehabilitace), ale také chirurgickými možnostmi léčby poruch hlasu.

 • Onkologie

Klinika léčí nádory hlavy a krku již od svého vzniku. K určitým změnám koncepce léčby dochází především v souvislosti se zavedením nových chirurgických technik: zavedení endoskopické chirurgie u některých nádorů nosu, paranazálních dutin a baze lební a vznik laserové chirurgie nádorů hrtanu. V rámci zlepšení péče o onkologicky nemocné lze jmenovat i zavedení nových metod, umožňující časnou diagnostiku slizničních nádorů (NBI) či nových možností diagnostiky a léčby poruch polykání po rozsáhlejších onkologických výkonech. ORL klinika začíná rozvíjet techniku mikrovaskulárních laloků s klinikou plastické chirurgie.

 • Diagnostika poruch sluchu, screeningové programy

Prvé výzkumy možností objektivních metod vyšetření sluchu byly činěny již v 60. letech 20. století. Možnosti vyšetření byly výrazně zlepšeny získáním přístrojů na objektivní vyšetření sluchu (evokované ušní potenciály a otoakustické emise) v 90. letech 20. století. V současnosti patří screeningové programy pro časnou diagnostiku sluchových poruch v dětském věku k prioritním programům rozvoje kliniky.

Nejbližší cíle pracoviště

Léčebně preventivní péče

 • program celoplošného screeningu poruch sluchu
 • zavedení nových metod rehabilitace poruch sluchu – sluchadla BAHA, kochleární implantace
 • rozvoj a zdokonalení laserové chirurgie hrtanu včetně onkochirugie
 • rozvoj chirurgie baze lební a očnice, stenóz hrtanu a průdušnice
 • krytí defektů po onkochirurgických výkonech mikrovaskulárními laloky

Pregraduální a postgraduální vzdělávání

 • zdokonalení a zvyšování úrovně pregraduální výuky (zapojení nových technologií)
 • udržení statutu akreditovaného pracoviště pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru ORL, dětská ORL a foniatrie
 • pořádání seminářů a kurzů v rámci specializační přípravy ORL a foniatrie
 • výchova dalších doktorandů a habilitovaných lékařů

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: