Mazanek, Pavel
Poslední změna: 19.09. 2016

Ústav patologické fyziologie

V „curriculu“ Všeobecného lékařství na naší fakultě má Patofyziologie 157 výukových hodin ve 3. ročníku. Patofyziologie je poměrně výjimečná v tom, že nemusí přinášet mnoho nových faktů, ale má učit (donutit!) studenty integrovat před zahájením výuky klinických oborů (hlavně Interny) všechny teoretické znalosti k pochopení podstaty (etiologie) a rozvoje (patogeneze) nemocí, aby jim (nebo jejich komplikacím) mohlo být buď předcházeno nebo byly adekvátně (kauzálně) léčeny. V naší výuce je maximálně uplatňován komplexní (celostní, holistický) přístup k pochopení podstaty nemocí, který bývá mylně považován za výsadu alternativních/komplementárních medicínských metod, využívajících sklon k iracionalitě u velké části společnosti. Patofyziologie je obor, který je pro mnoho studentů, zvyklých převážně jen memorovat fakta, velmi nepříjemný. Je však štěstí pro pacienta, když lékař mechanicky neaplikuje pouze „klinické doporučené postupy“. Při závěrečné ústní zkoušce z patofyziologie může examinátorovi v rozhodování o jejím výsledku pomoci úvaha, zda by se sám svěřil do péče dotyčného budoucího lékaře.

Elektrofyziologie zraku

Elektrofyziologická laboratoř v současné době představuje dominantní výzkumnou kapacitu Ústavu. Prioritními výsledky jsou nové varianty zrakových evokovaných potenciálů a kognitivních potenciálů mozku, zejména při různých variantách stimulace pohybem, a jejich významné diagnostické aplikace. Roli laboratoře v české klinické neurofyziologii dokumentuje předsednictví doc. Kremláčka v příslušné odborné společnosti ČLS J.E.P.

Imunotoxikologie

Od roku 1997 je na Ústavu výzkum v této oblasti reprezentován doc. MUDr. Lenkou Borskou, PhD. Probíhá ve spolupráci s řadou teoretických a klinických pracovišť LF UK a FN i zahraničních pracovišť (např. Faculté de Médecine – Université de Montréal; National Institute of Occupational Health, Oslo). V posledních deseti letech se výzkum soustřeďoval zvláště na hodnocení přínosů a rizik vyplývajících z Goeckermanovy metody léčby psoriázy (farmaceutický kamenouhelný dehet s vysokým obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků + UV záření). Jedná se například o testy genotoxicity, oxidativního stresu, epigenetické analýzy (metylace proteinu p53) a protektivní kapacity (25-hydroxy vitaminu D). Dále se jedná o hodnocení patofyziologie zánětu u pacientů s psoriázou a příslušných komorbidit, se zaměřením na rizika vyplývající z metabolického syndromu.

Kalendář akcí

<srpen 2020>
poútstčtsone
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: