Mazanek, Pavel
Poslední změna: 09.03. 2015

Výzkum

Elektrofyziologie zraku

Neurofyziologický výzkum probíhal pod vedením prof. MUDr. Jaroslava Peregrina, DrSc. nejprve na Ústavu fyziologie (postupně se zapojili: MUDr. Irena Pastrňáková, MUDr. Miroslav Kuba, Ing. František Vít, RNDr. Jaroslav Dostál, MUDr. Zuzana Kubová) a od roku 1987 se přesunul na půdu patofyziologie (Ing. Jan Kremláček, MUDr. Jana Szanyi, MUDr. Jana Langrová, MUDr. David Gayer, MUDr. Marie Chutná).

Neurofyziologická skupina se ve spolupráci s oftalmologem, prof. MUDr. Jaromírem Svěrákem, DrSc., zabývala hlavně studiem elektrofyziologických projevů činnosti zrakového systému a jejich klinickými diagnostickými aplikacemi. Prof. Peregrin vybudoval moderně vybavené pracoviště, které bylo metodicky v mezinárodním srovnání na špičkové úrovni (elektroretinogram, zrakové evokované potenciály, počítačová frekvenční analýza EEG u pacientů s různými neurooftalmologickými onemocněními, chronickou renální insuficiencí aj.). Rozvoji laboratoře velmi pomohly kontakty s prof. Dodtem z Max-Planckova Institutu v Bad Nauheim (Německo), kde kromě prof. Peregrina absolvoval stipendijní pobyt i jeho žák Dr. Kuba (1989 – 1990).

Elektrofyziologická laboratoř v současné době představuje dominantní výzkumnou kapacitu Ústavu. Prioritními výsledky jsou nové varianty zrakových evokovaných potenciálů a kognitivních potenciálů mozku, zejména při různých variantách stimulace pohybem, a jejich významné diagnostické aplikace – viz publikace. Roli laboratoře v české klinické neurofyziologii dokumentuje předsednictví doc. Kremláčka v příslušné odborné společnosti ČLS J.E.P.

Aktivity elektrofyziologické výzkumné skupiny jsou dlouhodobě podporovány tuzemskými i zahraničními granty.

Immunotoxikologie

Od roku 1997 je na Ústavu reprezentován doc. MUDr. Lenkou Borskou, PhD. Probíhá ve spolupráci s řadou teoretických a klinických pracovišť LF UK a FN i zahraničních pracovišť (např. Faculté de Médecine - Université de Montréal; National Institute of Occupational Health, Oslo) - viz publikace.V posledních deseti letech se výzkum soustřeďoval zvláště na hodnocení přínosů a rizik vyplývajících z Göckermanovy metody léčby psoriázy (farmaceutický kamenouhelný dehet s vysokým obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků + UV záření). Jedná se například o testy genotoxicity, oxidativního stresu, epigenetické analýzy (metylace proteinu p53) a protektivní kapacity (25-hydroxy vitaminu D). Dále se jedná o hodnocení patofyziologie zánětu u pacientů s psoriázou  a příslušných komorbidit, se zaměřením na rizika vyplývající z metabolického syndromu.

Aplikace výsledků výzkumu v praxi

V rámci 36. celosvětového symposia společnosti ISCEV (International Society for Clinical Electrophysiology of Vision) v roce 1998 v Hradci Králové jsme prezentovali implementaci „motion-onset visual evoked potentials“ v diagnostické praxi. Získali jsme tři patenty (CZ 303192, CZ 304875, CZ 304882) a zapsali jeden užitný vzor pro zařízení, které umožňuje širší uplatnění této metody a v současné době se snažíme o zajištění jeho sériové výroby.

Kalendář akcí

<leden 2021>
poútstčtsone
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: