Mazanek, Pavel
Poslední změna: 16.09. 2016

Psychiatrická klinika

Pro lékařskou fakultu zajišťujeme přednášky a zkoušky pro okruhy Psychiatrie, Psychiatrie pro studenty stomatologie, Lékařská psychologie a Ošetřovatelství v psychiatrii, to vše v češtině i angličtině. V oboru psychiatrie u nás běží i doktorský studijní program a klinika má oprávnění ke jmenovacím řízením v tomto oboru. Je rovněž zapojena do specializační výuky, pracoviště je akreditováno v oborech psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie a návykové nemoci. Na jaře a na podzim roku 2014 zde proběhly atestační zkoušky z psychiatrie.

Obnovit duševní zdraví

Klinika má 60 lůžek akutní péče a 56 lůžek následné péče (léčebna pro návykové nemoci v Nechanicích). Poskytuje psychiatrickou neodkladnou i plánovanou péči v celém spektru duševních poruch. Léčebna návykových nemocí v Nechanicích je detašovaným pracovištěm psychiatrické kliniky. Je zde poskytována léčebná péče pro muže i ženy závislé na psychoaktivních látkách, včetně závislých na alkoholu a patologických hráčů. Léčba formou krátkodobé a střednědobé odvykací léčby (5 - 14 týdnů) probíhá pouze u nemocných, kteří souhlasí s dobrovolnou hospitalizací. Kromě všeobecné psychiatrické ambulance poskytuje klinika ambulantní služby v poradně pro léčbu afektivních poruch, v dětské a dorostové psychiatrické ambulanci a v ambulanci pro léčbu alkoholismu a jiných toxikománií (AT ambulance). Od roku 2000 probíhá na AT ambulanci kliniky substituční metadonový program pro chronicky nemocné závislé na opiátech. Součástí všeobecné psychiatrické ambulance je poradna pro léčbu psychotických poruch a poradna pro poruchy spánku.

Centrum pro poruchy spánku a biorytmů

Psychiatrická klinika se na činnosti centra podílí spolu s dalšími třemi klinikami, a to svou poradnou pro poruchy spánku. Ta diagnostikuje různé poruchy spánku a biologických rytmů: insomnii, hypersomnii, narkolepsii, poruchy spánku spojené s tělesným nebo duševním onemocněním, poruchy rytmu spánku a bdění, parasomnii (noční děsy, noční můra, somnabulismus), jiné poruchy spánku biologických rytmů, psychické komplikace poruch dýchání ve spánku. Vedle standardního a speciálního vyšetření zajišťuje somnologické vyšetření a aktigrafii (vyšetření biologických rytmů). Podle výsledku vyšetření pak volí vhodnou terapii.

Aby léky neškodily

Jednou ze současných priorit kliniky je výzkumný program ANTRE (doc. Masopust). Ten se týká výzkumu zejména hematologických a kardiometabolických nežádoucích účinků antipsychotik v léčbě psychotických poruch.

Odhalíme příčiny schizofrenie?

Z iniciativy prof. Hosáka byl na klinice zaveden a nyní probíhá výzkum endofenotypů schizofrenie a jejich genetického podkladu, jelikož takto lze schůdným způsobem postupně odhalovat příčiny této významné duševní choroby.  

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: