Mazanek, Pavel
Poslední změna: 16.09. 2016

Radiologická klinika

Obor radiologie byl akreditován v rámci Univerzity Karlovy v roce 1999. Pracoviště vede výuku v bakalářských i magisterských programech LFUK a Univerzity Pardubice a plní výzkumné úkoly. V roce 2007 byla zahájena spolupráce s katedrou radiologie IPVZ v Praze a Radiologická klinika se stala její klinickou základnou.

Diagnostika i léčba

Zabezpečujeme široké a komplexní spektrum radiodiagnostických a intervenčních výkonů a v mezioborové spolupráci se podílíme i na některých ostatních diagnostických a intervenčních metodách (např.PET/ CT, radioablace, vertebroplastiky apod.). Odborní pracovníci jsou zodpovědní za náležité provedení zobrazovacích vyšetření a správnou interpretací získaných nálezů. Ročně provedou desítky tisíc výkonů pomocí rentgenových přístrojů (snímkování, prosvěcování), ultrazvuků, přístrojů počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MR), a angiografických kompletů v širokém spektru indikací. Mamografické oddělení kliniky je zapojeno do celostátního programu vyhledávání časných stádií rakoviny prsu. Intervenčně – radiologické pracoviště se zaměřuje na miniinvazivní vyšetřovací a léčebné výkony. Při nich se speciální nástroje a materiály (jehly,katétry, výztuhy, spirály, tkáňová lepidla, léky) zavádějí kožním vpichem do cílových orgánů pod přímou vizuální kontrolou zobrazovacími metodami. Kromě rutinních zákroků (např. odběry tkání, drenáže hnisavých ložisek a žlučových cest, zprůchodňování tepen a žil) sem patří vysoce specializovaná léčba krvácejících výdutí na mozkových tepnách, přetlaku ve vrátnicovém řečišti, poranění hrudní srdečnice, zlomenin obratlových těl při osteoporóze atp.

Nosné výzkumné programy

V současnosti se výzkum kliniky orientuje na diagnostiku a klasifikaci plicního emfysému, diagnostiku a endovaskulární léčbu akutních cévních mozkových příhod, onemocnění aorty a endovaskulární léčbu portální hypertenze. Mezi nosné výzkumné programy Oddělení nukleární medicíny od jeho založení patřilo radionuklidové zobrazování a terapie zhoubných nádorů. V posledních letech se k těmto programům ještě přidala nukleární kardiologie, nukleární neurologie, nukleární endokrinologie.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: